Föreläsning Grafik under 1200 år

Jan Dahlqvist kommer att ha en föreläsning digitalt 25 mars om Grafik under 1200 år.

En historisk genomgång av grafikens (tryckkonstens) historia från 800-talet fram tills idag. Genomgång av de vanligaste grafiska tryckteknikerna och deras betydelse under århundradena. Förklarande bildexempel. Olika konstnärers betydelse för grafikens utveckling.

Liksom distriktsstämman får vi genomföra konstbildningen digitalt i vår. Vi har bokat in ett par föreläsningar med Jan Dahlqvist, konstnär och konstarkivarie, som kommer att hållas via zoom.
Den första föreläsningen Grafik under 1200 år blir den 25 mars mellan 17.00-18.00.
Anmälan sker till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu senast 19 mars.
Aktuell länk till zoom skickas ut dagen innan föredraget.