GIBCA forms of the surrounding futures

Detta är den tolfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA, som arrangeras av Röda Stens Konsthall.

Från hemsidan: ” forms of the surrounding futures reagerar på den känsla av permanent kris som råder i världen idag. Inom den västerländska tanketraditionen har perioder av omvälvande förändringar inte sällan gått hand i hand med en oförmåga att föreställa sig andra alternativ för framtiden. Men det finns andra möjligheter.”

Vi tar oss runt med hyrd buss till olika ställen i staden, där GIBCA ställer ut. Mer info kommer!