Konst från Alsace 20 september

Föredrag med Per Dahlström från Göteborgs Konstmuseum.

Föredrag med Per Dahlström från Göteborgs konstmuseum
SU/Sahlgrenskas kf anordnar och vi bjuds in

Tid: Onsdag 20 september Kl 17.30
Plats: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén, Blå stråket 5
Kostnad: 150 kr kontant betalning vid entrén, jämna pengar, tack!
Efter föreläsningen blir det mingel med lättare förtäring.
Anmälan görs till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu eller Ann-Sofie Hansson tel 0703-754806
Sista anmälningsdag: 13 september