Navigera i det nya medielandskapet – en cirkel i digital marknadsföring

Sveriges Konstföreningars medlemmar bjuds in till en marknadsföringskurs. Utifrån handledningen "Från papper till padda" i bearbetning av Emmy Qvil och Simon Wikström från Sensus navigerar vi oss fram i det nya medielandskapet.

Mathias Jansson, webbredaktör på Sverige Konstföreningar, som har skapat ”Från papper till padda”, föreläste för ett år sedan om det nya medielandskapet för ett 40-tal representanter från olika distrikt av Sveriges Konstföreningar i Västra Götaland. Då efterfrågades en mer praktisk fortsättning.
Sveriges Konstföreningar kommer framåt vintern att sjösätta möjligheten för anslutna konstföreningar att ha en egen hemsida gratis. Tag chansen till förberedelse nu!

Kursen genomförs digitalt som zoommöten. Den har ett grundläggande upplägg men kräver baskunskaper i datorhantering. Dator eller padda används, mobil blir för litet format med bild och text.
Som förberedelse läs gärna ”Från papper till padda”, som går att ladda ner från hemsidan. Finns under fliken Resurser. https://sverigeskonstforeningar.nu

19/11 kl 13.30 -16.30 Drömma stort och kommunikation
Simon Wikström & Anna Brorson från Sensus håller i dagen. Paus för fika ingår.

26/11 kl 13.30-16.30 Fötterna på jorden
Simon Wikström & Anna Brorson från Sensus håller i dagen. Paus för fika ingår.

7/12 kl 13.30-16.00 Tänka rätt kring upphovsrätt och bilder
Jan Dahlqvist, konstarkivarie, konstnär och upphovsman till konstkartan https://goteborgkonst.se/konstkartan/  kommer att föreläsa och samtala kring ämnet.

Anmälan till marknadsföringskursen är obligatorisk. Anmäl senast 13/11 till
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/navigera-i-det-nya-medielandskapet-en-cirkel-i-digital-marknadsföring-340202/

Länk till själva tillfällena som kursen börjar kommer samma dag.

Har ni några frågor så ring Anna Brorson på SENSUS, tel 0735-161639 eller mejla till anna.brorson@sensus.se