Konstens vecka, v40, i Kungsbacka

Som förra året firar Norra Hallands Konstförening Konstens vecka på Kungsbacka Torg. Invigning sker den 3 okt 2022 kl 16.00!

Polistillstånd har sökts för att kunna få visa en skulptur av Tony Cragg ”Elliptical Column” på Kungsbacka Torg under fyra veckor – den 3 till den 27 oktober 2022.  Att vi inte begränsar utställningstiden till en enda vecka, Konstens vecka, v40, beror på att så många uttryckte besvikelse över att de inte hann ta del av Iwana Machackovas fina stenskulpturer under v40 2021. De kan dock ses på Norra Hallands Konstförenings hemsida, www.nhkf.se, under hemsidans arkivdel, NHKFs Utställningar.

Även denna gång ordnas ett särskilt arrangemang runt årets skulptur på fredagskvällen i v40. Vi NHKF återkommer med information om hur det kommer att gestalta sig. Notera gärna denna kvällsaktivitet i er kalender redan nu.

Välkomna till Kungsbacka v40-v43, 2022!