Konstkalender

Anslutna konstföreningar i Halland kan få lägga upp information om sina kommande och pågående utställningar på Distriktets hemsida.

Får styrelsen i distriktet Halland den annons/affisch/reklam ni har inför era konstutställningar som ni planerar, så publicerar vi den på denna hemsida. De arbetsplatsanslutna konstföreningarna i Halland får därmed lätt kännedom om era utställningar. Det kan innebära ett ökat intresse för era utställningar och kanske mer försäljning av er konst.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor.

Lisbeth Hedelin                                       Ylva Berger

Ordförande                                            Sekreterare

lisbeth@hedelin.com                            ylva.berger@yahoo.se
070-591 11 87                                  070-662 60 52