Konstkalender

Alla konstföreningar i Halland, anslutna till Sveriges Konstföreningar, inbjuds att skicka information om sina pågående och kommande utställningar och/eller andra aktiviteter som ni vill att vi publicerar på Distriktets hemsida. Detta erbjudande gäller allmänna konstföreningar såväl som arbetsplatsanknutna.

Skicka in information inför era konstutställningar/eller andra aktiviteter som är pågående eller som ni planerar kommer att ske inom kort, så publicerar vi denna information på hemsidan. Informationen som ni vill ha publicerad skickas till Lisbeth Hedelin (lisbeth@hedelin.com).

De arbetsplatsanslutna konstföreningarna i Halland får därmed kännedom om dessa utställningar. Det kan innebära ett ökat intresse för utställningarna och kanske merförsäljning av utställd konst.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor.

Lisbeth Hedelin                                       Ylva Berger

Ordförande                                            Sekreterare

lisbeth@hedelin.com                            ylva.berger@yahoo.se
070-591 11 87                                       070-662 60 52