Distriktsstämma 2022

Distriktsstämman genomfördes digitalt via Zoom den 20:e mars 2022.

Ordförande för stämman var Ingvar Gustavsson.

Efter det regelrätta årsmötet visades en fin, nyproducerad film av Fotograf Henrik Ljusberg AB om Härke konstcentrum med Anders Sunesson som ciceron där konstnärer som Annika Persson, Björn Dahlström, Cathrine Johansson presenterade sin verksamhet. Den externa konstnärinnan Anna Hillbom från Malmö berättade om sin utställning på Härke. Ett inslag berörde Östersunds kommuns utställningslokal Ahlbergshallen där målaren Christina Olivecrona vid tillfället ställde ut.

Här är en länk till filmen: Film om Härke Konstcentrum

Ellen presenterade aktuell information om Konstnärer på nätet med virtuella utställningar som konstföreningarna kan ta del av efter behov.

Ellen informerade också om att Riksförbundet Sveriges konstföreningars ledning, utifrån en motion på förbundets stämma, diskuterar med distrikten om deras vara eller inte vara vilket Ellen kommer att komma tillbaka till.