Kallelse till distriktsstämma den 16 mars 2024

Inbjudan till distriktsstämma för Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen den 16 mars 2024. Distriktsstämma kommer att äga rum på Clarions Hotell i Östersund. Vi hoppas att alla konstföreningar har möjlighet att skicka några representanter.

Plats: Clarion Hotell i lokal Lövön
Tid: Lördagen den 16 mars kl 11.00- ca 1530

Program:
11.00 Distriktsstämma

12.00 Lunch
Den kostar 192 kr/ person och Sveriges Konstföreningar J-H subventionerar med 100 kr/person
(vi har inte fått menyförslag ännu)

13.00 Aktuell information och samtal mellan konstföreningarna, utbyte av erfarenheter, samt information om vår studieresa till Trondheim den 12-13 april 2024.
Denna del avslutas med utlottning av ett konstverk till någon av de deltagande konstföreningarna.

14.00 Föreläsning av Max Green Ekelin som är konstpedagog på Jamtli. Hans föreläsning har rubriken ”Konstpedagogik-ett sätt att vara i världen”
Öppen inbjudna till föreläsningen, ingen föranmälan till denna del.

Ca 15.00 Avslutning och tack!

Anmälan av ombud och lunch till Eva Staffansson evams568@gmail.com, Tel: 073-807 73 13
Ingen kostnad för föreläsaren, deltagare i lunch får subventionerat pris, resor betalas av respektive förening.
Lunchen måste förbeställas varför vi behöver veta hur många som skall äta
Lunch från er förening, senast 7 mars (I samband med anmälan meddela ev speciella behov avseende mat)
Vi/ni kommer att få betala för beställda luncher, så vi är angelägna om att ni meddelar om ni får förhinder
Har du övriga frågor så maila eller ring Ellen Hyttsten ellen.m.hyttsten@gmail.com alternativt 070 – 319 76 99.

VARMT VÄLKOMMEN!
Sveriges Konstföreningars styrelsen J-H gm
Ellen Hyttsten
Ordförande