Distriktsstämma 2 mars 2024

Plats: Jönköpings läns museum
 Tid: kl. 11.00 – 15.00

Vi träffas vid ingången till museet vid kl. 11.00 då det öppnar.
Årsmötet hålls i Röda salen på museet
Strax efter kl. 12 går vi till det mysiga Gamla Rådhuset på Hovrättstorget (150 meter). Rådhuset är från 1696 och har renoverats av ägarna till hotellet mitt emot. Vi får en visning och avnjuter lunchen där.

kl. 13.30 är vi tillbaka på museet. Martin Sundberg, fil dr, enhetschef dokumentation och samlingar på museet håller en föreläsning på cirka 1 timme om;

Grunden, på ytan. Om Inez Jönsson, slitryor och konstens struktur
I den samtida konsten är det inte längre alltid givet att skilja mellan olika tekniker och material, gränserna har successivt sudda ut. Till exempel kan en vävs struktur överföras till bildkonst. Inez Jönsson tar i sitt konstnärskap avstamp i strukturer och material och därför känns det naturligt att visa hennes verk tillsammans med textila föremål – olika ryor – ur samlingarna på Jönköpings läns museum. I detta föredrag sätter Martin Sundberg in Jönsson i ett konsthistoriskt sammanhang och presenterar den utställning som kommer att öppna i oktober 2024 i Jönköping.
14.30
Efter föredraget fikar vi innan vi skiljs åt.