Från idé till färdig utställning

En fundering vid distriktstyrelsens möte i augusti, blev en förfrågan om samverkan med Konstmuseet i Norr som förde funderingen vidare i det digitala eventet "Från idé till färdig utställning" - ett samtal om hur utställningen KIRUNA FOREVER blev till.

I samtalet medverkar:
Johanna Fogel, utställningsproducent, ArkDes
Victoria Harnesk, projektledare, Kiruna Forever, Konstmuseet i Norr
Moderator är Roger Suup, direktionsledamot, Konstmuseet i Norr

Samtalet finns inspelat och kan nås via Konstmuseet i Norrs hemsida