Verksamhetsår 2021 till handlingarna

Årsmöte - tio deltagare från fem konstföreningar deltog vid årsmötet den 12 april.
Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2021 lades med godkännande till handlingarna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Konstens fotfolk samlade i Moskosel för utbildningsdagar oktober 2021.

Styrelsen för 2022-2023
Ordförande – Karin Westergren
Ordinarie ledamöter – Gunilla Kangas, Kiruna, Mats Wikström, Råneå, Mia Molin, Boden och Lena Gustavsson, Piteå
Ersättare – Malin Hofgren, Kalix och Yang Sook Koh, Kiruna