Årsmöte 2023

Årsmötesdags via zoom - den 16 mars genomfördes årsmötet med 12 deltagare från fem konstföreningar.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Den nya styrelsen:
Karin Westergren, Kiruna, ordförande
Gunilla Kangas,  Kiruna, vice ordförande
Lena Gustavsson, Piteå, sekreterare
Mats Wikström, Råneå
Per Olofsson, Luleå
Malin Hofgren, Kalix, ersättare
Ulrika Lundberg, Luleå, ersättare