Face me V

Dags att bjuda in till Face me V!

Face me – ett konstprojekt för ungdomar vid bildprogrammen på gymnasieskolor i Norrbotten.

Uppgift: att i valfri teknik gestalta hur det är att vara ung i Norrbotten idag. Utbildningsdag med vernissage på Sunderby folkhögskola 22 april 2021.

Projektet drivs i samverkan med Sunderby Konstskola och med ekonomiskt stöd av Kiruna, Luleå och Kiruna kommuner samt Framtidsbanken och Region Norrbotten