Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö – hur de miljöer där vi bor, arbetar och lever våra liv ser ut och fungerar. Arkitektur, konst, form, design och kulturmiljö får allt större betydelse när vi planerar och utvecklar våra samhällen. Det har en enig riksdag insett och beslutade därför i februari 2018 om det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö vilket samtidigt blev del av Sveriges arbete med att förverkliga Agenda 2030.

Vår gemensamma miljö, tillsammans ska vi både värna och utveckla den. Riksdagens beslut ger konstföreningsrörelsen och andra intresserade redskapen. Men för att nå resultat krävs att vi lär oss mer.