Moskito Art Talk

Moskito Art Talk är ett föreläsningskoncept som har initierats av Resurscentrum för konst, Norrbotten, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå. Inom konceptet presenteras föreläsningar/panelsamtal/seminarier kring konst. Du hittar Moskito Art Talk om du söker via RC Art Play.

Jette Andersen är född i Odense i Danmark. Bosatt och verksam som konstnär och arkitekt i Luleå sedan 70-talet. Hon är utbildat på Konstakademiets Arkitektskola i Köbenhavn, samt kurser på bland annat Holbäk konsthögskola och Konsthögskolan i Umeå. Jette Andersens konst präglas av en stark konceptuell ådra sammanflätat med en expressiv estetik och ett gediget hantverkskunnande. Med teckning, måleri, skulptur, objekt som främste medier, följer hon en tydlig tematik som efterhand tar sig form på distinkta och olikartade sätt. Jette kommer på Moskito Art Talk att berätta om sitt konstnärskap, hur det ser ut idag och hur tankar, förebilder och livet självt, format vägen för henne. Hemsida: www.jetteandersen.se