Moskito Art Talk

Moskito Art Talk är ett föreläsningskoncept som har initierats av Resurscentrum för konst, Norrbotten, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå. Inom konceptet presenteras föreläsningar/panelsamtal/seminarier kring konst. Föreläsningarna spelas in och du kan ta del av dem i efterhand via Resurscentrum för konst Norrbottens hemsida http://www.resurscentrumforkonst.se/

Andreas Senoner

​​​​​​​