Distriktstyrelsemöte 28 augusti

Beslut och information från mötet

¤ Face me V genomförs i april 2021. Inbjudan går ut till bildestetprogrammen med tre alternativ. Beslut om vilket tas utifrån FHM rekommendationer vid nyår.

¤ Samverkan med Konstfrämjandet Norrbotten: Läsecirkel Konst

¤ Samverkan Resurscentrum för Konst Norrbotten: Zoomföreläsningar, konstpraktiskt

¤ Ny hemsida för förbundet och distriktet. Konstföreningarna erbjuds hemsida på samma plattform till årsskiftet