Skärpa blicken

Verk av elev vid Raketskolans förskoleklass. Kiruna. Utställning i Kiruna konsthall, pågår fram till 29 maj 2021.
Piteå stad firar sitt 400-års jubileum i år. Det gör man bland annat genom att låta barn gestalta hur det tror att Piteå kommer att se ut om 400 år. Utomhusutställning.
Förskolebarn i Haparanda ställer ut i Studio JALA, fram till mitten av juni 2021