Tio Tolkar Tiden

I ett samarbete mellan Resurscentrum för konst Norrbotten och Norrbottens-Kuriren inbjuds läsarna att ta del av hur tio konstnärer tolkar tiden.

Tio professionella norrbottniska konstnärer fick i uppdrag att skapa ett verk under temat Tio Tolkar Tiden. Verken presenteras först i Norrbotten-Kuriren för att sedan under perioden 12 februari till 23 mars visas i Galleri Foajén i Regiohuset i Luleå. KRO-Norrbotten utsåg konstnärerna Eva-Stina Sandling och Eva Hagström till curatorer för utställningen.

Läs mer om utställningen:
Norrbotten-Kuriren den 13 november 2020
Resurscentrum för konst Norrbottens hemsida.