Årsmöte 2022

Årsmötet hölls den 24 april.

Årsmöte på Kulturkvarteret med visning av Konsthallen.