Årsmöte 2022

Årsmöte hålls den 24 april.

Årsmöte på Kulturkvarteret med visning av Konsthallen. Separat kallelse kommer att sändas ut.