Konstperspektiv

Förbundets tidskrift Konstperspektiv utkommer i augusti med årets tredje nummer. Det handlar till stor del om konsten i Örebro!

Vi får en förhandstitt på tidningen. Stefan Nilsson, konstskribent, och Anna-Karin Wulgué, konsthallschef, medverkar. Välkommen till releaseparty i Henry Allards Park kl 13.00 lördag den 29 augusti.

Konstperspektiv nr 2.

Läs Konstperspektiv, tidningen som handlar uteslutande om konst!
Teckna en prenumeration på www.konstperspektiv.nu eller ring 031-743 99 05. Konstperspektiv utkommer med 4 nummer/år.
Pris för medlemmar i konstförening ansluten till Sveriges Konstföreningar, studerande och pensionärer 240 kr. Övriga 290 kr. Lösnummer 75 kr.