Välkommen till Skånedistriktets årsstämma, lördag 25 mars 2023 kl. 9:30 på Ystad konstmuseum.

Datum: lördag 25 mars 2023

Tid: 9:30- ca 17

Plats: Hörssalen, Ystad konstmuseum, Sankt Knuts torg, Ystad.

Schema för dagen

9:30 Kaffe och fralla

10:00   Distriktsstämma

ca 10:45   Om vävda rum- Linnéa Jahn från Sveriges konstföreningar berättar om projektet.

12:00   Lunch – plats meddelas senare, se anmälan nedan.

ca 13:30   Guidad visning av konstmuseets basutställning och av Ida Perssons separatutställning.

ca 14:45   Distriktets aktuella aktiviteter (studieresor till Bornholm och Köpenhamn), Konstföreningarnas dag, en konstvandring i Lund och en studiecirkel om Skånska konstnärer).

ca 15:10   Frukt och dryck samt konstbyte av era konstföreningars inköpta konst.

ca 16:00   För dig som vill stanna lite till: Vi fikar på stan och guidas runt av Lars Carmén, ordförande för Ystad konstförening, för att upptäcka den offentliga konsten kring Konstmuseet.

Anmäl dig senast 18 mars 2023 till skane@sverigeskonstforeningar.nu. Ange specialkost och eventuella allergier. För dig som deltager i årsstämmans gemensamma lunch är kostnaden för lunchen 100 kr (subvensionerad med ca hälften) vilket sätts in på plusgiro: 41 59 31 – 5  senast 18 mars 2023.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars 2023. Motioner skickas till skane@sverigeskonstforeningar.nu.

Bilden ovan: Bildbyrå depositphotos.com © Alejandrow.

Ta del av distriktets stadgar här.

Ta del av distriktets verksamhetsberättelse för 2022 här.

Ta del av dagordningen för stämman här.