Välkommen till Skånedistriktets årsstämma, lördag 6 april 2024 kl. 9:45 i Kristianstad

Hjärtligt välkommen till årets distriktsstämma tillika Konstföreningarnas dag 2024

Plats:  Kristianstads konsthall, Östra Storgatan 27b

Datum och tid: Lördag 6 april 2024 kl. 9:45 – ca 16

Avgift för hela dagen 125 kr inklusive kaffe och förfriskningar

Anmälan:  Genom inbetalning på plusgiro 41 59 31 – 5 senast 27 mars 2024.

Glöm inte att skriva ditt namn och medlemsförening.

 

Program för dagen

Kl. 9:45    Samling utanför Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Det bjuds på fika.

Kl. 10:00  En guidad visning av Heliga Trefaldighetskyrkan.

Kl. 11:00  Årsstämma i Kristianstad konsthall.

Kl. 11:30  Inför årsstämman och Skånedistriktets 50-årsjubileum 2025

Kl. 12:00    Vi har reserverat bord på restaurang Smaca, Lilla Torg, Kristianstad.

Kl. 13:15    Gertrud Sandqvist, tidigare professor vid konsthögskolan i Malmö och ordförande för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har ordet.

Kl. 14:00    Tomas Kjellgren, före detta konsthallschef för Kristianstad Konsthall, kåserar kring konsten
utifrån sina erfarenheter.

Kl. 14:45  Marika Reuterswärd, konsthallschef för Kristianstad Konsthall, presenterar några verk ur samlingen.

Kl. 15:30  Konstbyte och avslutning

Under eftermiddagen kommer det att finnas tid till byte av konst så ta med din förenings överblivna lotterivinster.

Väl mött

Styrelsen för Skånedistriktet

Genom Bo Polsten och Linda Jarlskog

Ta del av distriktets stadgar här.

Ta del av distriktets verksamhetsberättelse för 2023 här.

Ta del av dagordningen för stämman här.

Ta del av programmet för den 6 april inlusive Konstföreningarnas dag här.

Dagordning distriktsstämma 2024

 • Fråga om distriktsstämmans stadgeenliga utlysande.
 • Val av
  1. ordförande och sekreterare för distriktsstämman
  2. två protokolljusterare tillika röstkontrollanter att jämte ordföranden justera protokollet
 • Styrelsens berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • a)    arvoden till distriktsstyrelsen och revisorer
 1. reseersättning, kostnadsersättning för sammanträden och ersättning för inköp av kurslitteratur
  och gåvor för avtackning.
 2. Motioner och förslag från styrelsen
 3. Styrelsen har åtagit sig att fungera som valberedning.
  Val av
 4. a) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 5. b) ersättare
 6. c) revisor
 7. d) revisorsersättare
 8. e) ledamöter i valnämnden
 9. f) ersättare i valnämnden

10    Övriga frågor

 1. a) Plats för årsstämma 2025

 

Väl mött! Styrelsen för Skånedistriktet

Genom Bo Polsten och Linda Jarlskog