Distriktsstämma 2022

Inbjudan till Distriktsstämma för Skaraborgsdistriktet på hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde lördagen den 26 mars 2022, klockan 10.30, där styrelsemedlemmar i er förening är välkomna.

10.30 Samling med ankomstkaffe

10.45 Årsmötesförhandlingar

11.30 Bo Borg kommer att hålla ett föredrag för oss. Han är konsthistoriker och litteraturvetare samt verksam som kritiker och författare. Sedan ett drygt trettiotal år publicerar han årligen ett stort antal recensioner i dagspress och facktidskrifter. Han skriver fortlöpande konstkataloger och böcker.

Hans föredrag handlar om:

”HUR JOBBAR EN KONSTKRITIKER”

13.00 Lunch på Scandic Billingen

Var och en tar sig till Skövde på egen hand och distriktet står för övriga kostnader.

Anmälan senast tisdagen den 22 mars (viktigt för lunchplaneringen) till Britt-Marie Alexandersson, brittmariealex@gmail.com, 0733-660 527. Önskar någon specialkost meddela detta vid anmälan.

Välkomna önskar
Sveriges Konstföreningar
Distrikt Skaraborg