Inbjudan föredrag Claes Moser måndagen den 21 september 2020

Sveriges Konstföreningar Skaraborg inbjuder styrelsemedlemmar i våra medlemsföreningar till en konstkväll med Claes Moser, känd för Antikrundan och som konstexpert, i Vara Konserthus måndagen den 21 september 2020 kl 19.00 under temat ”Det Nordiska Ljuset”

Det internationella uppmärksammande epitetet ”Northern Light” handlar om den enda gång Sverige brutit ny väg i den internationella konsthistorien. En konst som framför allt skapades i regionerna i vårt avlånga land där det blev modernt att bo i konstnärskolonier över könsbarriärerna. Konsten blev en balansgång mellan verklighet och saga och utspelades under två tillfällen på dygnet, gryning resp. skymning.

Sveriges Konstföreningar Skaraborg sponsrar 3 styrelsemedlemmar ifrån varje medlemsförening på biljett.
Först till kvarn gäller!!
Sven-Arne Magnusson köper biljetter och lämnar ut vid entrén till de som anmält sig.

Meddelande om deltagande görs till:

Sven-Arne Magnusson, 070-56 36 571, atelje-kolibri@telia.com, senast torsdagen den 17 september.

Välkomna med din anmälan!

Styrelsen Sveriges Konstföreningar Skaraborg