Årsstämma 2024

Distriktsstämman i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Sörmland äger rum lördagen den 23 mars lördagen den 23 mars 2024 kl. 12.00 på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Munktellstorget, 633 43 Eskilstuna, lokal Kugghjulet. Kallelse och dagordning finns under fliken ”Om”. Övriga stämmohandlingar läggs där inom kort.