Samtal pågår

Distriktsstyrelsen bjuder in till samtal med medlemsföreningarna i Sörmland.

Under hösten 2022 bjöd distriktsstyrelsen i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Sörmland in till samtal med styrelsen i respektive medlemsförening, och denna inbjudan kvarstår även våren och hösten 2023. Vi hoppas att ni vill få besök av 1–2 ledamöter ur distriktsstyrelsen. Samtalen kan endera ske vid fysiska möten eller, om så önskas, digitalt via Zoom exempelvis.

Vad är då syftet med samtalen? Från distriktsstyrelsens sida hoppas vi få närmare kontakt och möjlighet att diskutera föreningarnas och distriktsstyrelsens arbete och samverkan. Våra olika roller är inte självklara och de är viktiga att beröra. Vilka frågor anser ni vara mest angelägna att diskutera?

Vi hoppas givetvis att många av våra medlemsföreningar är intresserade, och vi ser fram emot kontakt med er. De samtal vi redan haft har vi i distriktsstyrelsen uppskattat mycket. Att få lära känna åtminstone några av era styrelsemedlemmar lite mer, att få lyssna till era tankar och idéer är mycket värdefullt. Så, hör av er! Inbjudan gäller även de föreningar som vi redan träffat men som kanske fått många nya medlemmar i styrelserna. Har ni önskemål om tider för mötet? De föreningar som vi redan besökt har bokat cirka en timme för detta ändamål i samband med ett reguljärt styrelsemöte, andra har lagt in ett separat möte. Skicka gärna förslag på datum och tid till distriktsstyrelsens sekreterare Birgitta Norberg Brorsson: bnorbergbrorsson@gmail.com