Samtal pågår

Distriktsstyrelsen bjuder in till samtal med medlemsföreningarna i Sörmland.

Sedan början av hösten 2022 bjuder distriktsstyrelsen in medlemsföreningarna i Sörmland till samtal. Vad är syftet med samtalen? Vi hoppas att genom samtalen skapa närmare kontakt och få större kunskap om varandras roller och verksamhet men också idéer till ytterligare samverkan. Vid mötena kan även andra angelägna frågor tas upp. Mötena kan ske vid fysiska träffar eller via Zoom. En ny inbjudan till samtal kommer att skickas ut i början av det nya året.