Utbildning i grafiska trycktekniker

Distriktsstyrelsen i Sörmland erbjuder styrelsen i de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar Sörmland ett utbildningstillfälle i grafiska trycktekniker hos KKV Sörmlands tryckeriverkstad.

Distriktsstyrelsen i Sörmland har fattat beslut om en unik utbildning, nämligen ett utbildningstillfälle i grafiska trycktekniker. Satsningen erbjuds samtliga medlemsföreningars styrelser. Varje styrelse får ett eget utbildningstillfälle hos KKV Sörmlands tryckeriverkstad. Antalet deltagare per tillfälle bestäms med hänsyn till den aktuella pandemisituationen senare i vår. Ifall någon anmäld får sjukdomssymptom eller annan form av förhinder bör ersättare utses. Upprätta därför gärna en reservlista.

Lars-Åke Cronholm, som håller utbildningen, säger: ”Vi samtalar om grafik och grafiska tryckmetoder … . Ämnet är stort, spännande och intressant. Under tiden finns det tillfälle till frågor och goda samtal.” Under ca 1,5 timme kommer Lars Åke Cronholm att lotsa deltagarna igenom grafiklokalens många olika trycktekniker. Utbildningen har följande innehåll:

 • Vad är grafik?
 • KKV Sörmland och KKV-Riks, dess verksamhet och syfte
 • Traditionell tryckteknik – högtryck, djuptryck, genomtryck och plantryck
 • Tekniker vid Grafiska verkstaden på KKV Sörmland i Nyköping. Vi pratar om torrnål, collografi och screentryck och tittar på utrustning och arbetssätt, skillnader och likheter.
 • Övriga tekniker som trä- och linoliumsnitt, koppartryck
 • Vad är gicléetryck, datorgrafik och blandtryck?
 • Praxis för konstnären att numrera upplagor och signera grafiska tryck samt förvaring och inramning av grafiska blad

Den enda kostnad som blir för deltagarna är resan tur och retur, fika samt eventuell lunch. Ta med egen kaffekorg!

Tider för introduktionen till grafiska tryckmetoder 2021 

På grund av den rådande pandemin kommer datum för kurstillfällen att erbjudas först i höst, förhoppningsvis med start i september då många av oss hunnit bli vaccinerade. Då går det också att boka andra dagar eller tider än de erbjudna under förutsättning att Grafikverkstaden inte är upptagen av annan verksamhet. Om ni bokar via mejl ska mobil-/telefonnummer anges.

Plats

Konstnärernas kollektivverkstad, KKV Sörmlands grafikverkstad, Behmbrogatan 5, 611 44 Nyköping, www.kkvsormland.se

Bokning

Intresseanmälan och bestämmande av datum och tid sker i samråd med Lars-Åke Cronholm på mejl: larsake.cronholm@gmail.com eller telefon: 070-558 14 13.

OBS!

 • Bokning av tider måste ske med minst en veckas framförhållning. Tiderna kan justeras senare om så önskas.
 • Avbokning måste ske senast en vecka före bokad tid.
 • Vid avbokning senare än en vecka i förväg debiteras distriktet av KKV Sörmlands grafikverkstad.
 • Detsamma gäller reserverade tider; de tas bort en vecka före reserverad tid.