Utbildning i grafiska trycktekniker

Distriktsstyrelsen i Sörmland erbjuder samtliga styrelser inom de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar Sörmland ett utbildningstillfälle i grafiska trycktekniker hos KKV Sörmlands tryckeriverkstad.

Distriktsstyrelsen i Sörmland har fattat beslut om en unik utbildning: samtliga styrelser inom de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar Sörmland erbjuds ett utbildningstillfälle i grafiska trycktekniker. Varje styrelse får alltså ett eget utbildningstillfälle hos KKV Sörmlands tryckeriverkstad. Lars-Åke Cronholm, som håller utbildningen, säger: ”Vi samtalar om grafik och grafiska tryckmetoder … . Ämnet är stort, spännande och intressant. Under tiden finns det tillfälle till frågor och goda samtal.” Under ca 1,5 timme kommer Lars Åke Cronholm att lotsa deltagarna igenom grafiklokalens många olika trycktekniker, t.ex. traditionella trycktekniker, torrnål, screentryck och datorgrafik och även berätta om KKV Sörmland. Den enda kostnad som blir för deltagarna är resan  tur och retur, fika samt ev. lunch. Med anledning av den pågående Coronan blir det max fem deltagare per tillfälle.

Preliminära tider för utbildningen är:

tisdagar kl. 14–16 den 13/10, 10/11, 8/12 2020 samt 12/1 och 9/2;

lördagar kl. 10–12 och 14–16 den 17/10, 7/11, 14/11 2020 samt 16/1, 23/1, 13/2 och 20/2 2021.

Vi återkommer med inbjudan och information om anmälan så fort allt är färdigplanerat.