Utbildning i konstgrafiska trycktekniker hösten 2023

Distriktsstyrelsen i Sörmland erbjuder styrelsen i de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar Sörmland ett utbildningstillfälle i konstgrafiska trycktekniker hos KKV Sörmlands tryckeriverkstad. Observera att år 2023 är sista året!

Distriktsstyrelsen i Sörmland har fattat beslut om fortsatta utbildningstillfällen i konstgrafiska trycktekniker hos KKV Sörmlands tryckeriverkstad under hela 2023, men därefter avslutas satsningen. Erbjudandet gäller samtliga styrelser, alltså även dem som tidigare deltagit i utbildningen. Det är säkerligen flera styrelser som fått nya ledamöter sedan utbildningens start.

Lars-Åke Cronholm, som håller utbildningen, säger: ”Vi samtalar om grafik och konstgrafiska tryckmetoder … .  ” Under ca 2 timmar kommer Lars Åke Cronholm att lotsa deltagarna igenom grafiklokalens många olika trycktekniker.  Enda kostnaden för deltagarna är resan tur och retur, fika samt eventuell lunch. Ta med egen kaffekorg!

Bokning av tider för introduktionen till konstgrafiska tryckmetoder hösten 2023

Ni kan själva föreslå datum. Ring eller mejla till Lars-Åke Cronholm för att boka tid (telefonnummer anges nedan). En förutsättning är att KKV Sörmlands Grafikverkstad är ledig och att Lars-Åke har möjlighet. Tänk på att viss framförhållning är nödvändig. Observera följande:

  • Bokning av tider måste ske med minst en veckas framförhållning. Tiderna kan justeras senare om så önskas.
  • Avbokning måste ske senast en vecka före bokad tid.
  • Vid avbokning senare än en vecka i förväg debiteras distriktetav KKV Sörmlands grafikverkstad.
  • Detsamma gäller reserverade tider; de tas bort en vecka före reserverad tid.

Kontakt                                                                                                                                      Intresseanmälan och bestämmande av datum och tid sker i samråd med Lars-Åke Cronholm på mejl: larsake.cronholm@gmail.com eller telefon: 070-558 14 13.

Plats                                                                                                                                              Konstnärernas kollektivverkstad, KKV Sörmlands grafikverkstad, Behmbrogatan 5, 611 44 Nyköping, www.kkvsormland.se