Vad hände 2019?

Här finns information om aktiviteter vi genomförde 2019.

December 2019 Sörmlandsalongens framtid, möte med Region Sörmland den 16 december (4 deltagare)

Representanter för styrelsen hade den 16 december ett möte med Åsa Kratz, Region Sörmland, i syfte att uppmärksamma Regionen på att Sörmlandssalongens framtid är hotad och starta en diskussion om lämpliga åtgärder.

December 2019 Vernissage Vintersalongen Kulturhuset Ängeln, Katrineholm, den 14 december

Vi avslutade året med att bjuda in till traditionsenlig visning av ”Vintersalongen” i Katrineholm. Konstnärer hemmahörande i Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland inbjuds att delta. Salongen visade 94 verk av 43 konstnärer.

December 2019 Valberedningsmöte den 14 december (5 deltagare)

Styrelsen för Sveriges Konstföreningar Sörmland kallade till ett första valberedningsmöte,  den 14 december, kl. 13–14 i Westbergrummet, Kulturhuset Ängeln, Katrineholm. Ingrid Tunhammar Hallström är sammankallande i valberedningen.

November 2019 Sörmlandsalongens framtid, referensgruppsmöte 2 den 27 november (9 deltagare)

Referensgruppen för Sörmlandssalongens framtid hade ett andra möte den 27 november där en skrivelse till Region Sörmland diskuterades

Oktober 2019 Sörmlandsalongens framtid, referensgruppsmöte 1 den 29 oktober (9 deltagare)

Eskilstuna konstförening arrangerade Sörmlandssalongen 2019 och Nyköpings Konstförening blir ansvarig arrangör 2020.  Att anordna salongen är en krävande uppgift för en konstförening, och Sörmlandssalongens framtid efter 2020 är oklar. I distriktsstyrelsen ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att söka stödja sörmländska konstnärer genom att verka för Sörmlandssalongens fortsatta varande. Distriktsstyrelsen har därför tillsatt en referensgrupp med representanter för styrelsen, Eskilstuna Konstförening och Nyköpings Konstförening som under 2019 hade två möten, den 29 oktober i Eskilstuna och den 27 november i Nyköping. Vid mötet den 29 oktober diskuterades vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att säkra Sörmlandssalongens framtid.

Oktober 2019 Distriktsledarkonferens 19-20 oktober

Två representanter från distriktsstyrelsen, Ann Vikström och Hans Lundén, deltog i distriktsledarkonferensen på Bildmuseet i Umeå den 19–20 oktober, där de bland annat fick stifta bekantskap med den nya förbundsordföranden för riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Gertrud Sandqvist.

Oktober 2019 Konstbildningsresa till München 14–18 oktober (30 deltagare)

Vår studie- och reseansvariga Ia Holmstrand hade ännu en gång utformat en unik och mycket intressant konstutbildningsresa för våra sörmländska konstföreningar. På programmet stod besök på Alte Pinakotekh och Pinakothek der Moderne med verk inom konst, grafik, arkitektur och design från 1900-och 2000-talen.  Ett besök på Museum Brandhorst med verk främst från tiden efter andra världskriget hanns också med. Udo Brandhorst donerade sin och makan Anettes konstsamling till den bayerska staten med förbehållet att en passande byggnad uppfördes. Så skedde, och museet, med 3200 kvm utställningsyta och fasad klädd med 36000 keramikstavar i 36 färger, öppnades 2009. Konstmuseet Lenbachhaus, vars konstsamling delvis bygger på en donation från Charlotte von Lehnbach, besöktes. Där finns konst från framför allt 1700- och 1800-talen men också exempelvis konst skapad av medlemmar i gruppen Der Blaue Reiter med bland andra Wassily Kandinsky. München är en stor konststad med många museer. Tyvärr var två av dem stängda under vårt besök: Neue Pinakotekh, som var stängt på grund av renovering, och MUCA (Museum of Urban and Contemporary Art) som var stängt på grund av omhängning. Vid ölprovning och gemensamma middagar, med ibland typisk tysk mat, kunde deltagarna avhandla de många konstupplevelserna.

Oktober 2019 Föreläsning om Wassily Kandinsky, den 10 oktober

Vår förra distriktsordförande, konstvetaren Pia Thunholm, gav som förberedelse inför resan till München en uppskattad föreläsning om Wassily Kandinsky (1866–1944) på Multeum i Strängnäs, torsdagen den 10 oktober.

September 2019. Utbildningsdag om digitalisering i Kulturhuset Ängeln i Katrineholm (av 42 anmälda deltog 39)

Distriktsstyrelsen i Sörmland bjöd in Sörmland, Östergötland och Örebro läns konstföreningsstyrelser till en heldagsutbildning inom konsttemat “Digitalisering” den 7 september. Sveriges Konstföreningars förbund stod för en stor del av kostnaderna för dagen. Även Sensus Sörmland, som vi samarbetade med,  hjälpte oss med kostnader runt utbildningen. Sveriges Konstföreningars förbunds webbredaktör och informatör Mathias Jansson höll i dagen. Ett stort tack till alla som bidrog till att dagen kunde realiseras.

Några av de aktuella ämnen som togs upp var:

  • Hur kan konstföreningen navigera i det nya digitala landskapet för att synas bättre och hitta nya medlemmar?
  • Marknadsföring och kommunikation. Sociala medier och hemsidor.Digitaliseringen av samhället påverkar alla grupper även konsten och konstnärerna. Ny teknik skapar nya förutsättningar men även nya utmaningar för konsten.
  • AI och VR framtidens konst? Konsthistoria för den digitala generationen.

Maj 2019. Konstbildningsdag i Stockholm (av 22 anmälda deltog 21).

Vårens konstvandring i Stockholm ägde rum tisdagen den 28 maj. Vi började med konsten nere i Kungsträdgårdens tunnelbanestation och likt förra årets konstvandring följde konstvägvisaren Marie Andersson med oss under hela dagen. Promenaden gick vidare förbi museiparken på Blaseiholmen och Nationalmuseum ut till Skeppsholmen. Vi fick höra om De la Gardies palats Makalös och stannade till vid skulpturerna Bältesspännarna av Johan Peter Molin och Vingarna av Carl Milles. Väl ute på Skeppsholmen stiftade vi bl.a. bekantskap med Pablo Picassos, Frukost i det gröna. Dagens konstvandring avslutades sedan med professor Lina Bjernelds guidning av Kungliga Konsthögskolan, “Mejans” vår-och examensutställning på Fredsgatan 12. Marie Andersson hjälpte oss att knyta ihop säcken och synliggjorde skillnaden mellan Konstfack och Kungliga Konsthögskolans elevarbeten.

Riksförbundets årsstämma 17–19 maj i Lidköping (2 deltog).

Ordförande Ann Vikström och sekreterare Birgitta Norberg Brorsson representerade Sörmland vid förbundsstämman 2019. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar avtackades vår tidigare ordförande Ann-Christin Nykvist. Vår nya ordförande, Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria är f.n. rektor med ansvar för Malmös Konsthögskolas utbildnings- och doktorandprogram. Sandqvist har arbetat som konstkritiker och curator sedan 1981.

Vi är speciellt glada åt att Gertrud Sandqvist tackat ja till inbjudan om att delta vid vår Distriktsstämma 2020.

April 2019. Distriktsstämma (av 33 anmälda deltog 31 representerande 13 konstföreningar av 21).
Årsmötet ägde rum onsdagen den 3 april på Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping, i lokalen Konferensen. Kvällen inleddes 16.30 med en visning av länsmuseet, konstenhetens chef Lars-Erik Wahlberg lotsade oss genom museets aktuella utställningar. Därefter blev det mingel med tilltugg och möjlighet att prova på det VR- headset som vi med anledning av årets konsttema Digitalisering lånat in från förbundet. För de av er som fortfarande är nyfikna finns information om VR-headsetet på Sveriges Konstföreningars hemsida: http://www.sverigeskonstforeningar.nu/virveln/2019/01/28/lana-var-vr-upplevelse/

Klockan 18.30 började sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Den 31 mars Valberedningsmöte (7 deltog) och Finissagen av Sörmlandssalongen (26 deltog).
Sammankallande i valberedningen Ingrid Tunhammar Hallström bjöd in till vårt andra valberedningsmöte inför årsstämman 2019. Därefter bjöd Distriktet in till Finissagen av Sörmlandssalongen. Ordförande i Eskilstuna konstförening, Sven Janeheden, lotsade oss igenom utställningen och Eskilstuna Konstförening bjöd på kaffe med dopp.

Sörmlandssalongen den 2 februari- 31 mars 2019.
Salongen som var den 55:e i ordningen arrangerades av Eskilstuna Konstförening på Eskilstuna Konstmuseum. Juryn bestod av tre personer, en representant för arrangören, Jan Brandt en konstvetare, Agneta Linton och KRO:s representant Åsa Lockner. Totalt var det 127 konstnärer som lämnat in 570 verk. Juryn valde ut 68 konstnärer som ställde ut 229 verk. Salongen avsåg alla konstnärliga tekniker.