Vad hände 2020

Här finns information om aktiviteter som vi genomförde 2020.

Mars 2020 Möte om Sörmlandssalongens framtid den 5 mars (6 deltagare)

Representanter för Sveriges Konstföreningar Sörmland hade möte på Sörmlands museum, Nyköping, med Åsa Kratz och Mikael Palo, Region Sörmland, angående Sörmlandssalongens framtid. En bakgrund till detta andra möte med Region Sörmland ges under referatet av distriktets verksamhet 2019 här på hemsidan.

Mars 2020 Referensgruppsmöte om Sörmlandssalongens framtid den 5 mars (7 deltagare)

I anslutning till mötet med Region Sörmland ägde det referensgruppsmöte rum som tidigare var planerat till den 17 mars.

Mars 2020 Referensgruppsmöte 3 om Sörmlandsalongens framtid den 17 mars INSTÄLLT!

Ett referensgruppsmöte ägde rum i anslutning till mötet med Åsa Kratz och Mikael Palo den 5 mars i Nyköping varför det planerade mötet den 17 mars ställs in.

Mars 2020 Valberedningsmöte 2, den 23 mars 2020  på Studiefrämjandet i Strängnäs INSTÄLLT!

Valberedningsmöte 2 äger rum den 23 mars kl. 14–15 på Studiefrämjandet i Strängnäs.

OBS! Den planerade träffen med Niklas Gilmark från Artworks ställs in på grund av för få anmälningar.

April 2020 Distriktets årsmöte Valinge Gård, Jönåker, lördagen den 25 april 2020 INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONAVIRUS

Ny tid: Lördagen den 29 augusti kl. 09.30 på Valinge Gård. (Se vidare under aktiviteter i augusti!)

Distriktets årsmöte 2020-09-20

Distriktets årsmöte 2020, hölls på Valinge Gård i Jönåker lördagen den 29 augusti. På grund av coronapandemin fick mötet en annan utformning än den från början planerade. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och i två mindre grupper fick deltagarna bekanta sig med Tyra Kleens konst då Kerstin Gullstrand Hermelin berättade om och visade en del av hennes verk. Vår nya förbundsordförande i Sveriges Konstföreningar, Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor för Konsthögskolan i Malmö, var inbjuden till mötet men kunde tyvärr inte delta.

Valinge gård, som ligger vid en vik av sjön Yngaren, omnämns redan på medeltiden och godset har ärvts inom en rad släkter, t.ex. Wrangel. Från 1897 ägde och brukade Nils Kleen gården. Hans yngre syster var konstnären Tyra Kleen.

Tyra Kleen (1874–1951) var både konstnär, vagabond och äventyrare. I hennes konstnärskap finns symbolistiska målningar, litografier av exempelvis Charles Baudelaires diktverk Ondskans blommor (Les Fleurs du Mal) och illustrationer av ceremoniella danser från Java och Bali, där hon levde långa perioder. På 1930-talet gav hon ut böcker om dessa danser. Hon var även verksam i bland annat Rom, Paris och München. Tyra Kleen testamenterade sina samlingar till Riddarhuset med direktiv att arkivet inte fick öppnas på 50 år. Sedan 2012 finns samlingen på Valinge gård hos Tyra Kleens brorsdotterdotter, Kerstin Gullstrand Hermelin, som med sin familj bor på Valinge gård.