Vad hände 2020?

Här finns information om aktiviteter som genomfördes 2020.

Mars 2020 Möte om Sörmlandssalongens framtid den 5 mars (6 deltagare)

Representanter för Sveriges Konstföreningar Sörmland hade möte på Sörmlands museum, Nyköping, med Åsa Kratz och Mikael Palo, Region Sörmland, angående Sörmlandssalongens framtid. En bakgrund till detta andra möte med Region Sörmland ges under referatet av distriktets verksamhet 2019 här på hemsidan.

Mars 2020 Referensgruppsmöte om Sörmlandssalongens framtid den 5 mars (7 deltagare)

I anslutning till mötet med Region Sörmland ägde det referensgruppsmöte rum som tidigare var planerat till den 17 mars.

Mars 2020 Referensgruppsmöte 3 om Sörmlandsalongens framtid den 17 mars INSTÄLLT!

Ett referensgruppsmöte ägde rum i anslutning till mötet med Åsa Kratz och Mikael Palo den 5 mars i Nyköping varför det planerade mötet den 17 mars ställs in.

Mars 2020 Valberedningsmöte 2, den 23 mars 2020  på Studiefrämjandet i Strängnäs INSTÄLLT!

Valberedningsmöte 2 äger rum den 23 mars kl. 14–15 på Studiefrämjandet i Strängnäs.

OBS! Den planerade träffen med Niklas Gilmark från Artworks ställs in på grund av för få anmälningar.

April 2020 Distriktets årsmöte Valinge Gård, Jönåker, lördagen den 25 april 2020 INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONAVIRUS

Ny tid: Lördagen den 29 augusti kl. 09.30 på Valinge Gård. (Se vidare under aktiviteter i augusti!)

September 2020 Distriktets årsmöte 2020-09-20

Distriktets årsmöte 2020, hölls på Valinge Gård i Jönåker lördagen den 29 augusti. På grund av coronapandemin fick mötet en annan utformning än den från början planerade. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och i två mindre grupper fick deltagarna bekanta sig med Tyra Kleens konst då Kerstin Gullstrand Hermelin berättade om och visade en del av hennes verk. Vår nya förbundsordförande i Sveriges Konstföreningar, Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor för Konsthögskolan i Malmö, var inbjuden till mötet men kunde tyvärr inte delta.

Valinge gård, som ligger vid en vik av sjön Yngaren, omnämns redan på medeltiden och godset har ärvts inom en rad släkter, t.ex. Wrangel. Från 1897 ägde och brukade Nils Kleen gården. Hans yngre syster var konstnären Tyra Kleen.

Tyra Kleen (1874–1951) var både konstnär, vagabond och äventyrare. I hennes konstnärskap finns symbolistiska målningar, litografier av exempelvis Charles Baudelaires diktverk Ondskans blommor (Les Fleurs du Mal) och illustrationer av ceremoniella danser från Java och Bali, där hon levde långa perioder. På 1930-talet gav hon ut böcker om dessa danser. Hon var även verksam i bland annat Rom, Paris och München. Tyra Kleen testamenterade sina samlingar till Riddarhuset med direktiv att arkivet inte fick öppnas på 50 år. Sedan 2012 finns samlingen på Valinge gård hos Tyra Kleens brorsdotterdotter, Kerstin Gullstrand Hermelin, som med sin familj bor på Valinge gård.

Oktober 2020 Distriktsledarkonferensen den 10 oktober 2020

Distriktsledarkonferensen 2020 i Sveriges Konstföreningar ägde rum lördagen den 10 oktober via Zoom.

Förbundets ordförande Gertrud Sandqvist och förbundschef Greta Burman hälsade deltagarna välkomna. Förutom förbundsstyrelsen och tjänstemän från förbundskansliet var 16 distrikt representerade. Från Sörmlandsdistriktet deltog styrelseordförande Ann Vikström och styrelseledamöterna Birgitta Lindeberg och Hans Lundén. På konferensen behandlades följande programpunkter:

Förbundets konstbildningsdagar. Från och med 2010 ska förbundet satsa på återkommande konstbildningsdagar vartannat år. Hitintills har förbundet arrangerat fem konstbildningstillfällen. Tyvärr blev konstbildningsdagarna 2020 inställda p.g.a. pandemin. En under 2020 bildad grupp, som bland andra Lars Sjögren från Sveriges Konstföreningar Sörmland deltar i, ska gemensamt se över konstbildningen inom förbundet.

I gruppdiskussion berördes bl.a. att de olika distriktens möjligheter att delta i konstbildningsdagarna kan variera utifrån hur deras ekonomi ser ut. Det framkom att det i framtiden behövs en större spridning av valda platser ut i landet. Verktyget Zoom erbjuder stora möjligheter till deltagande.

Information om Konstperspektiv. Tidskriftens redaktör Nils Forsberg och ordförande Linda Fagerström informerade. Idag säljer Konstperspektiv ca 15 000 ex/ nummer och får även bidrag från Kulturrådet. Deltagarna blev ombedda att sprida budskapet att det går att prenumerera på tidningen.

Videoprojektet ”Konst för ALLA”. Utställningen, som finns att låna från Förbundet, innehåller tre korta videofilmer som tillsammans med en handledning beskriver hur man kan samtala kring det sedda.

Projektet ”Som fåglar”. Sahar Burhan från konstföreningen V.O.D.K.A.N. berättade om sitt projekt. Konstföreningens namn syftar på svårigheterna med att driva en konstförening för arabisktalande bl.a. i Norrköping, ”Vem Orkar Driva en Konstförening Arabisk i Norrköping”?

Kulturrådets framtida arbete. Kulturrådets nya generaldirektör Kajsa Ravin berättade Kulturrådets vision. Pandemin har orsakat stora problem inom området Bild och Form. Inom en snar framtid kommer det ges en möjlighet att ansöka om hjälp, då det är 400 miljoner som skall fördelas ut i form av stöd.

Ny förordning. Kajsa Ravin talade även om ett styrt statsbidrag till aktörer inom Bild och Form och Konsthantverk. Även konstföreningarna kommer att kunna söka ett mer allmänt stöd. Arrangörsläget kartläggs då Sveriges Konstföreningar kommer att ingå i Kultursamverkansmodellen fr.o.m. den 31 maj 2021. Utvecklingsområdena är visionära: Delaktighet: alla människors rätt att nå kulturen, Konstnärlig frihet: finansiering, Samverkan: Vilka roller har vi? Internationellt: Internationella relationer.

Gestaltad livsmiljö. Lena From från Statens Konstråd talade om Gestaltad livsmiljö. På Boverket finns idag en styrgrupp med uppgift att ge förslag till hur den offentliga konsten i våra livsmiljöer ska skyddas. Man anser att den offentliga konsten tillhör vårt kulturarv men här saknas lagskydd. Nytt är, att det för första gången finns inskrivet inom politikområdet om enprocentsmålet för utsmyckning av offentliga miljöer och byggnationer. Se gärna: Prop. 2017/2018 Politik för gestaltad livsmiljö. I diskussion tog Ann upp oron kring den offentliga konst som förstörs, tas bort eller tillåts förfalla utan att något görs eller att någon reagerar. I Älvsborg var de oroliga över en del donatorers styrning.

Bra frågor och igångsättare kan vara:

  1. Vad är Gestaltande livsmiljö och hur kan distrikten och konstföreningarna arbeta med den?
  2. Kan vi göra som distriktet Skåne som arbetat myckett med detta genom att gå igenom Lunds offentliga konst?
  3. Se till att skapa många frågor kring vad som är på gång i hemmiljön!
  4. Arbeta i projektform.
  5. Se till att arbeta med kulturplanen tillsammans med regionen.

Att vara värd för digitala möten och seminarier. Kajsa Balkfors, som arbetar med medskapande processer på bland andra Statens Konstråd, tipsade om hur man kan vara en bra värd för digitala möten och seminarier.

Sensus. Förbundets kontaktperson på Sensus, Lisa Carr, informerade om Sensus digitala verktygslåda. Här finns metoder och stöd att inhämta kring hur vi gör i samband med digitala möten, t.ex. Zoom.

Försäkringar. Gefverts försäkringsförmedlare Bosse Persson informerade om de olika försäkringar som de kan erbjuda Konstföreningsrörelsen i samband med utställningar.

Hemsida. Mathias Jansson från Förbundet informerade om vår nya hemsida. Alla distrikt är nu inlagda och han håller på att arbeta med konstföreningarnas möjlighet att utnyttja denna hemsideplattform som förmodligen kommer att lanseras efter årsskiftet.

November 2020 Sörmlandssalongen 7 november 2020 – 21 januari 2021

Sörmlandssalongen 2020 planerades äga rum den 7 november 2020 – 21 januari 2021 på Sörmlands Museum i Nyköping. Kort tid efter vernissagen stängdes tyvärr utställningen på grund av det rådande pandemiläget. Museet har dock tagit fram en film över de utställda konstverken. Filmen finns på museets hemsida och sprids via sociala medier.

Nyköpings Konstförening i samarbete med Sörmlands Museum arrangerade salongen, som före stängningen hann beses och uppskattas av många besökare. Sörmländska konstnärer ställde ut sina verk i olika tekniker, också sådana som inte tillhör de traditionella, såsom video och installationer.

December 2020 Vintersalong Katrineholm 12 december 2020 – 23 januari 2021

Katrineholms kommun och Västra Södermanlands Konstförening, som tillsammans arrangerade salongen, beslutade att ställa in den på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 och de förlängda allmänna råden i Sörmland. Katrineholms konsthall håller stängt till i slutet av januari.