Vad hände 2022?

Här presenteras distriktets verksamhet under år 2022.

Distriktets uppdrag

Distriktets primära uppdrag är att fortbilda konstföreningarna till större intresse för samtidskonsten. Riksförbundet har en vision att vi skall vara ”Sveriges ledande konstbildningsrörelse” med lokal förankring och global utblick. Centralt utgår även direktiv att vi ska uppmuntra till studier, undervisa, visa och ge möjligheter till besök på utställningar. För att uppfylla vårt uppdrag erbjuder vi föreläsningar, visningar, konstronder och specialvisningar på museer och i gallerier av hög kvalitet.

Årsstämman 2022 på Säfstaholms slott

I samband med årsstämman den 19 mars på Säfstaholms slott kunde deltagarna även besöka utställningen Skolplanschernas värld som beskrivs på följande sätt på slottets hemsida:

Idag lever vi i en värld där vi dagligen bombarderas av bilder, trots detta fascineras vi fortfarande av de gamla skolplanscherna. Kanske för att det finns något tilltalande och vänligt i deras bildspråk? Skolplanschen förflyttar oss till en värld som känns trygg och igenkännande. Några får oss att skratta, andra får oss att häpna över deras förlegade budskap.

Så stanna upp och ge dig tid att sjunka in i planschens berättelse. Fundera gärna på vad den vill förmedla. Känns det förlegat, eller funkar budskapet fortfarande?

Årsstämman 2022 – några nedslag

Distrikt Sörmlands årsstämma 2022 ägde rum på det nyrenoverade, vackra slottet Säfstaholm i Vingåker. Enligt slottets hemsida ägs det sedan 1968 av Vingåkers kommun. Det byggdes 1666 av Gustaf Larsson Sparre, och arkitekt var troligen Erik Dahlbergh, som var bosatt på närbelägna Skenäs. Slottet brann ner 1762 och återuppbyggdes 1815 med endast smärre förändringar.
De totalt 22 stämmodeltagarna fick inledningsvis en utmärkt guidning som gav intressanta inblickar i slottets historia. Det gavs också tillfälle att besöka utställningen av gamla skolplanscher som i minnet förflyttade oss tillbaka till exempelvis 1950-talets klassrum. Innan själva stämmoförhandlingarna tog vid bjöds deltagarna på en sen lunch.En av punkterna på dagordningen berörde planerad verksamhet 2022. Vice ordförande i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Sörmland, Lars Sjögren, informerade bland annat om en bussresa i slutet av augusti till Värmland och Oslo med besök på exempelvis Lars Lerins Sandgrund, Alma Löfs museum i Ämtervik, Rackstadsmuseet, Mortensruds Kirke i en förort till Oslo och det nya Munchmuseet. Närmare information om resan kommer att skickas till medlemsföreningarna i början av april.Även andra planer för år 2022 presenterades. För att öka det ömsesidiga utbytet mellan distriktet och medlemsföreningarna planerar distriktet att inbjuda till möten i form av fysiska träffar och digitala via Zoom där information kan ges och olika frågor diskuteras. En viktig fråga för både distrikt och medlemsföreningar är vad som kan göras för att öka antalet medlemsföreningar och engagera yngre konstintresserade. Utbildningen i grafiska trycktekniker fortsätter under våren 2022 och om behov finns antagligen även under hösten.Som avslutning på stämman lottades en litografi ut som skapats och skänkts av konstnären och distriktsstyrelseledamoten Ria Roes Schwartz. Hon presenterade konstverket och redogjorde för dess tillblivelse. Stämmodeltagarna fick köpa lotter för 25 kr styck och hela intäkten på 2 500 kronor skänktes till de krigsdrabbade i Ukraina. Vinnare av konstverket är medlem i Vingåkerbygdens Konstförening.

Konstresa till Värmland och Oslo

Den 26–28 augusti deltog 34 medlemmar från 9 av våra 19 medlemsföreningar i Sörmland i en konstresa till Värmland och Oslo i distriktsstyrelsens regi. I Värmland besökte vi Picassoskulpturen i Kristinehamn, Lars Lerins konstmuseum Sandgrund i Karlstad, Alma Löfs museum i Ämtervik och Rackstadsmuseet utanför Arvika. Två besöksmål i Oslo var givna – det nya Munchmuseet samt Nasjonalmuseet. Deltagarna uppskattade mycket de många konstupplevelserna under kunnig ledning av reseledaren Hans Lundén.

Kontakt med medlemsföreningarna i Sörmland

Ett ökat ömsesidigt utbyte mellan distriktet och medlemsföreningarna i Sörmland är önskvärt. Distriktet erbjöd därför att under året inbjuda till möten med medlemsföreningarna i form av fysiska träffar eller via Zoom för att informera om varför distriktsstyrelsen finns, om vad den gör och vad den kan stötta konstföreningarna med. Ett exempel på det sistnämnda är frågor om upphovsrätt. Distriktet fick vid besöken även information om och mer insyn i konstföreningarnas verksamhet och önskemål. Centrala frågor för både distrikt och medlemsföreningar är hur vi kan öka antalet medlemsföreningar och hur vi kan engagera yngre i konstverksamhet.

 

Utbildning i grafiska trycktekniker

Den utbildning i grafiska trycktekniker som erbjudits distriktets medlemsföreningar vid Konstnärernas Kollektivverkstad i Nyköping under ledning av Lars-Åke Cronholm fortsatte även under 2022. Fem personer från varje styrelse i konstföreningarna i Sörmland erbjöds att få ett eget halvdags utbildningstillfälle i grafiska trycktekniker. Utbildningen startade före pandemin och kunde därför inte fullföljas enligt plan.

Konstrunda i östra Sörmland

Den 14–15 maj bjöd Förening i konst, FIK, Nyköping, in till konstrunda och Öppet hus hos utställarna, men redan den 23 april–7 maj visades en utställning med alla utställare på NK-villan i Nyköping. Hela 62 utställare deltog i konstrundan.

Sörmlandssalongen 2022

Sörmlandssalongen 2022 ägde rum på Säfstaholms slott, Vingåker, den 12 november 2022–7 januari 2023. Ansvarig konstförening var Vingåkersbygdens Konstförening. På utställningen deltog 51 konstnärer vars verk uppskattades av de många besökarna.