Vad händer under 2022?

Här presenteras distriktets planer för verksamheten under år 2022.

Distriktets uppdrag

Distriktets primära uppdrag är att fortbilda konstföreningarna till större intresse för samtidskonsten. Riksförbundet har en vision att vi skall vara ”Sveriges ledande konstbildningsrörelse” med lokal förankring och global utblick. Centralt utgår även direktiv att vi ska uppmuntra till studier, undervisa, visa och ge möjligheter till besök på utställningar. För att uppfylla vårt uppdrag erbjuder vi föreläsningar, visningar, konstronder och specialvisningar på museer och i gallerier av hög kvalitet.

Årsstämman 2022 på Säfstaholms slott

I samband med årsstämman den 19 mars på Säfstaholms slott kunde deltagarna även besöka utställningen Skolplanschernas värld som beskrivs på följande sätt på slottets hemsida:

Idag lever vi i en värld där vi dagligen bombarderas av bilder, trots detta fascineras vi fortfarande av de gamla skolplanscherna. Kanske för att det finns något tilltalande och vänligt i deras bildspråk? Skolplanschen förflyttar oss till en värld som känns trygg och igenkännande. Några får oss att skratta, andra får oss att häpna över deras förlegade budskap.

Så stanna upp och ge dig tid att sjunka in i planschens berättelse. Fundera gärna på vad den vill förmedla. Känns det förlegat, eller funkar budskapet fortfarande?

Konstresa till Värmland och Oslo

En tredagars bussresa till Värmland och Oslo planeras till i slutet av augusti 2022. Deltagarna får då se och besöka Picassoskulpturen i Kristinehamn, Lars Lerins konstmuseum Sandgrund, Alma Löfs museum i Ämtervik, Rackstadsmuseet, Mortenruds Kirke i en förort till Oslo och nya Munchmuseet. Närmare information skickas till medlemsföreningarna i Sörmland.

Utflykter till Stockholm

En tidigare planerad guidad tur till Västertorp med dess offentliga konst och skulpturpark kommer att erbjudas senare, liksom besök på Moderna Museet.

Kontakt med medlemsföreningarna i Sörmland

Ett ökat ömsesidigt utbyte mellan distriktet och medlemsföreningarna i Sörmland är önskvärt. Distriktet planerar därför att under året inbjuda till möten med medlemsföreningarna i form av fysiska träffar eller via Zoom för att informera om varför distriktsstyrelsen finns, om vad den gör och vad den kan stötta konstföreningarna med. Ett exempel på det sistnämnda är frågor om upphovsrätt. Distriktet hoppas även att få information om och mer insyn i konstföreningarnas verksamhet och önskemål. Centrala frågor för både distrikt och medlemsföreningar är hur vi kan öka antalet medlemsföreningar och hur vi kan engagera yngre i konstverksamhet.

 

Utbildning i grafiska trycktekniker

Den utbildning i grafiska trycktekniker som erbjudits distriktets medlemsföreningar vid Konstnärernas Kollektivverkstad i Nyköping under ledning av Lars-Åke Cronholm fortsätter även under i första hand våren 2022. Fem personer från varje styrelse i konstföreningarna i Sörmland erbjuds att få ett eget halvdags utbildningstillfälle i grafiska trycktekniker. Utbildningen startade för över ett år sedan men har inte kunnat fullföljas enligt plan på grund av rådande pandemi.

Ungdomsverksamhet

Det är angeläget att distriktets verksamhet väcker större intresse bland ungdomar än vad som hittills varit fallet. Distriktet avser att på olika sätt stötta ungdomar med konstintresse. Förhoppningsvis börjar vi under hösten hitta former för det.