Välkommen till distrikt Stockholm

Stockholms län omfattar 150 konstföreningar. Det innebär att vi samarbetar med ett stort antal konstintresserade medlemmar och anordna olika aktiviteter som bidrar till konstföreningarnas konstbildande verksamhet; som medlemsträffar, seminarier och kurser.