Distriktets årsstämma 13 april

Distriktets årsstämma hålls denna gång i Köping