Distriktsstämma 2022

Sveriges Konstföreningar

Distrikt Västmanland av Sveriges Konstföreningar inbjuder alla
intresserade medlemmar i de 14 medlemsföreningarna till
Distriktsstämma lördag 14 maj 2022 i Kulturhuset Hallstahammar

Inbjudan skickas till resp ordförande för distribution till medlemsföreningen

Kulturhuset ligger centralt vid busstorget Parkgatan 7 med många och gratis
parkeringsplatser.

10.30 Samling en trappa upp (hiss finns) med kaffe/the och en mättande
smörgås. Distrikt Västmanland bjuder.

11.00 Distriktsstämma – Handlingar lämnas ut på mötet och finns även
på Distriktets hemsida:
www.sverigeskonstforeningar.nu/distrikt/vastmanland

Medlemsföreningarna berättar om sin verksamhet och om sina
önskemål och förväntningar på Distriktet.

Utlottning av konst till närvarande medlemsföreningar avslutar mötet.

12.30 Visning av utställningen Horseplay i nya Konsthallen
Hallstahammars konstförening ställer ut två unga Göteborgskonstnärer
Martin Holm och Maja Kristin Nylander. Båda har sina rötter i
Västmanland.

Anmälan senast 6 maj till Lena Andersson tel 072 251 73 29 eller via mail:
lena.i.m.andersson@gmail.com Ange ev födoämnesallergi.

Vi hoppas att många vill ta vara på den här möjligheten att se på konst, träffa
likasinnade och utbyta ideer och erfarenheter.

Varmt välkomna önskar Distriktsstyrelsen gm ordf Elsa Lill Norberg Strolz

Dagordning

Verksamhetsberättelse