Ferdinand Boberg, Kärrgruvan

Ferdinand Boberg, född 11 april 1860 i Falun, död 7 maj
1946 i Stockholm, var en arkitekt och formgivare och
räknas som en av Sveriges främsta arkitekter. Boberg var
även en duktig grafiker och tecknare och efterlämnade
över 8 000 arbeten.

Föredrag 17 maj Ferdinand Boberg

Ferdinand Boberg, född 11 april 1860 i Falun, död 7 maj
1946 i Stockholm, var en arkitekt och formgivare och
räknas som en av Sveriges främsta arkitekter. Boberg var
även en duktig grafiker och tecknare och efterlämnade
över 8 000 arbeten.

Han föddes i Falun – men det ganska många inte vet –
är att han växte upp i Kärrgruvan. Hans barndomshem
finns kvar.

Föreningen Kulturens Vänner bildades för att kunna ta
över fastigheten och bevara den samtidigt som föreningen
förvaltar kunskapen om Bobergs liv och verk.

Den 17 maj 2022 kommer biskop Mikael Mogren – som
även har en bebyggelseantikvarisk utbildning – och
håller ett föredrag om Ferdinand Boberg.

Datum: Tisdagen den 17 maj klockan 19.00.
Plats: Ferdinand Bobergs barndomshem på Linnévägen
i Kärrgruvan, Norberg.

Fri entré. Fika till självkostnadspris.

Programpunkten är ett samarrangemang mellan
Norbergs Bergslags Konstförening och föreningen
Kulturens Vänner.