Höstmöte 2022 20/11. Save the Date

Distrikt Västmanland av Sveriges Konstföreningar inbjuder alla
intresserade medlemmar i de 14 medlemsföreningarna till
Höstmöte söndag 20 November 2022.
Vi träffas på ABF i Fagersta, Stationsvägen 12.
Lokalen ligger centralt vid Lidl med många och gratis
parkeringsplatser.
Distriktet bjuder på fika och en mättande smörgås.

Fagersta Luftbevakningstorn
Fagersta Luftbevakningstorn

Inbjudan skickas till resp ordförande för distribution till medlemsföreningen

11:00 Samling en trappa upp (hiss finns) med kaffe/the och fika.

11:30 Digital Stadsvandring med fokus på arkitektur i Fagersta.

12:15 Vad händer i föreningar och distrikt under vintern? Inspirera varandra.

13:00 Fika med mättande smörgås.

Utlottning av konst till närvarande medlemsföreningar avslutar mötet.

Anmälan senast 10 november till Tanja Hyving tel 076 723 53 16 eller via mail:
tanjahyving72@gmail.com Ange ev födoämnesallergi.

Vi hoppas att många vill ta vara på den här möjligheten att träffa
likasinnade och utbyta idéer och erfarenheter.

Varmt välkomna önskar Distriktsstyrelsen gm ordf Elsa Lill Norberg Strolz