Om

Vi har 19 konstföreningar inom distriktet som är anslutna till Sveriges Konstföreningar.

Givetvis vill vi att alla konstföreningar i distriktet skall ansluta sig och därmed få tillgång till vår fina konstbildningsverksamhet. Distriktets verksamhet riktar sig till alla som är verksamma i någon av de anslutna föreningarnas styrelsearbete.

Sveriges Konstföreningar Bohuslän lägger tyngdpunkten på konstbildning för vuxna. Vi har utbildningsdagar vår och höst med föreläsningar och praktiskt arbete.

Fyra gånger om året har vi en träff/konferens för anslutna föreningars ordförande och ytterligare två ur resp. styrelse. Vanligt program är lunch, samtal om föreningsaktiviteter och en konstupplevelse.

Distriktets samarbete med övriga distrikt inom Västra Götalands Regionen gör att vi även har en konstbildningsdag tillsammans med dem en gång om året. Vanligen är det på hösten.

Vi samarbetar med Bohusläns museum, Sensus och även en del andra aktörer inom kulturområdet.

Gullholmen Foto Christer Blomqvist