Kontakt

Distriktsstämma i Halland för 2020 skedde beroende på Coronapandemin sent omsider den 14 oktober 2020. Distriktsstämman 2021 skedde digitalt via ZOOM. Stadgeenligt valdes fem ledamöter, men en av ledamöterna Susanne Westerberg, Varberg önskade avgå under perioden. Distriktsstämma 2022 hålls den 13 mars och i KKV-Halmstads lokaler, Föreningsgatan 19.