Kontakt

Distriktsstämma i Halland för 2020 skedde sent omsider den 14 oktober 2020. Nästa distriktsstämma sker även den digitalt den 27 mars 2021 kl 15.00. Denna gång sker stämman via ZOOM. Kallelse skickas stadgeenligt ut 4 veckor innan stämman. Företrädare för anslutna föreningar är välkomna att delta i distriktets stämma lördagen den 27 mars 2021. Den nya distriktsstyrelsen önskar besöka de 16 konstföreningar i Halland, vilka är anslutna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Anslutna medlemmar är: listan kommer