Om

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR har distriktsorganisationer i så gott som hela landet.

Den första distriktsstämman för Halland hölls den 29 oktober 2018 på Ringhals Kärnkraftverk. Ordförande var Greta Burman, förbundsdirektör för Sveriges Konstföreningar. www.sverigeskonstforeningar.nu/styrelse.

Distriktets stadgar finns tillgängliga nedan.

Syftet med distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland.

Distriktsorganisationen Halland utgör ett samarbetsorgan för medlemsföreningarna.

Inom distrikt Halland är 15 föreningar anslutna till RIKSFÖRBUNDET SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 8 arbetsplatsföreningar och 7 allmänna föreningar, se Medlemmar nedan.

Medlemsföreningarna kan nås via länkar till deras hemsidor i den mån de har en hemsida. Se www.sverigeskonstforeningar.nu/länkar

Distriktsstyrelsen kan också företräda föreningar i Halland i dialoger med exempelvis Region Hallands kulturförvaltning eller Hallands länsmuseum.

Distriktsstyrelsen kan dessutom vara remissinstans om regionen vill ha synpunkter på något.

Att ha en distriktsförening kan ge förutsättningar att söka bidrag till gemensamma aktiviteter av betydelse för konstintresset i Halland.