Om

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR har distriktsorganisationer i så gott som hela landet.
Den första distriktsstämman för Halland hölls den 29 oktober 2018 på Ringhals Kärnkraftverk. Ordförande var Greta Burman, förbundsdirektör för Sveriges Konstföreningar.

Distriktsorganisationen Hallands syfte är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland. Se distriktets stadgar.

Distriktsorganisationen Halland utgör ett samarbetsorgan för medlemsföreningarna.

Inom distrikt Halland är 16 föreningar anslutna till RIKSFÖRBUNDET SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 8 arbetsplats-konstföreningar och 8 allmänna konstföreningar.

Medlemsföreningarna kan nås via länkar till deras hemsidor i den mån de har en hemsida.

Se www.sverigeskonstforeningar.nu/länkar.

Medlemsföreningarna uppmanas att meddela ansvarig för distriktets hemsida om de i sin förening har något som de gärna vill publicera på hemsidan.

Det är tex bra att kunna upplysa om det finns något man gärna önskar att fler få ta del av utanför den egna föreningens medlemmar. T ex så visar Norra Hallands Konstförening på sin hemsida nhkf.se en film som föreningen har spelat in där konstkritikerna Dennis Dahlqvist, Kulturnyheterna, SVT och Sara Arvidsson, Göteborgsposten samtalar över ämnet ”Kultur kan rädda liv”. Sewilius Berg är moderator under samtalet. Se gärna denna film!

Andra uppgifter för distriktsstyrelsen kan vara företräda föreningar i Halland i dialoger med exempelvis Region Hallands kulturförvaltning eller Hallands länsmuseum.

Distriktsstyrelsen kan dessutom vara remissinstans om regionen vill ha synpunkter på något.

Distriktsföreningen kan även vara behjälplig att söka bidrag till aktiviteter av betydelse för konstintresset i Halland.

Samarbete med olika föreningar i länet är viktigt, exempelvis med Konstliv Halland, vilket är en förening för konstnärer och konsthantverkare som årligen anordnar en Konstrunda i Halland, vilken vanligen infaller under Kristi Himmelsfärdshelgen. Då öppnar konstnärerna sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Konstnärer kan ansöka om att delta via konstlivhalland@gmail.com

Tjolöholms slott, i Kungsbacka kommun. Nordens främsta Arts and Crafts-anläggning, ritat av arkitekten Lars Israel Wahlman. Slottet stod klart 1904 och den välbevarade inredningen bjuder på en världsunik interiör från varuhuset Liberty i London.
Hallands Konstmuseum, på Tollsgatan i Halmstad. Det ligger intill Norre Katts park i centrala Halmstad. Huvudentrén är vänd mot staden och parkområdet intill Nissan. Svea Larssons donationsfond gör det möjligt att kontinuerligt förvärva konst och konstverk med halländsk anknytning. Hallands Konstmuseum är Hallands regionala museum.
Rian Designmuseum, Falkenberg. Du finner muséet nedströms Tullbron, vid Ätran. Upplev nyskapande design och folkkär formgivning, nationell och internationell design. Fika i kaféet med utsikt över ån Ätran och bläddra i fräscha internationella designtidskrifter.
I ett landskap som Halland är det inte bara intressant att visa vad som finns i städerna utan även ge en inblick i vad som händer i dess omgivning, dvs i dess landsbygd. Genom intervjuer med bl.a. arkitekter, forskare och andra eldsjälar lyfter denna bok frågor som rör bostadsutveckling och gestaltade livsmiljöer på landsbygder. Intervjuerna är sammanställda av Angelica Åkerman som också ramar in med historiska och teoretiska perspektiv.