Om

Visionen är att Halland ska bli den "Bästa livsplatsen", dvs den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom. För oss inom kulturområdet borde naturligtvis den bästa livsplatsen även omfatta kulturella satsningar. Varje kommundel med fler än 30 000 invånare borde ha tillgång till en separat Konsthall. Likaså borde de etablerade konstnärerna i varje kommundel ha möjlighet att kunna försörja sig genom sin konstnärliga verksamhet.

Syftet för distriktsorganisationen Halland är att stödja de konstföreningar som är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och hemmahörande i Halland.

Inom distrikt Halland är 17 föreningar anslutna till RIKSFÖRBUNDET SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Av dessa är 8 arbetsplatsanknutna konstföreningar och 9 allmänna konstföreningar. Vi är medvetna om att det finns många fler konstföreningar i Halland, både allmänna och arbetsplatsanknutna samt konstföreningar drivna av konstnärerna själva. Tex Konstnärernas Kollektivverkstäder. Alla olika typer av konstföreningar är välkomna att söka ansluta er till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar (www.sverigeskonstforeningar.nu).

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar tillhandahåller under vissa villkor utställningsersättning till medlemsföreningarna, och sju styrelsemedlemmar erhåller skriften Konstperspektiv, vilket är en mycket läsvärd tidning om konst och den ger också tips på utställningar runt om i landet.

På Riksförbundet Sveriges Konstföreningars hemsida kan ni se länkar till distriktens hemsidor och länkar till anslutna konstföreningar. Se www.sverigeskonstforeningar.nu/länkar

Sök hjälp från distriktet vid ansökan om olika bidrag

Distriktsstyrelsen kan bistå konst- och kulturföreningar i Halland vid deras kontakt med Region Hallands kulturförvaltning eller Hallands länsmuseum eller vid ansökan om medel från respektive kommun.

Distriktsstyrelsen kan dessutom vara remissinstans om regionen vill ha synpunkter på konst och kulturella aktiviteter inom distrikt Halland.

Distriktsföreningen kan vara behjälplig att söka bidrag hos bl a Region Halland eller hos Statens Kulturråd eller hos andra instanser för att kunna genomföra aktiviteter av betydelse för konst- och kulturintresset i Halland. Se Region Hallands och Statens Kulturråds hemsidor för information om ansökningstider för olika stöd. Se även Postkodstiftelsen och Ideell Kulturallians.

Ideell Kulturallians startades med stöd från Postkodstiftelsen för att kunna hjälpa konstföreningar (kallade Konstens kapillärer, dvs små byggstenar) i samband med pandemin. Det går fortfarande att söka bidrag hos Ideell Kulturallians.

Samarbete med olika föreningar inom Region Halland är viktigt, se exempelvis Konstliv Halland. Det är en förening för konstnärer och konsthantverkare, vilken årligen anordnar en Konstrunda i Halland under Kristi Himmelsfärdshelgen. Då öppnar konstnärerna sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Konstnärer kan ansöka om att delta via konstlivhalland@gmail.com

Exempel på information om aktivitet som ni kan skicka till distriktets aktivitetssida är t ex utställningar, konstresor, föredrag, workshops, etc, men även för film som ni ser här:

Norra Hallands Konstförening visar t ex på sin hemsida www.nhkf.se en film. En djupt gripande film om de våndor en konstnär kan ha inför sitt skapande. Denna film är en dokumentär om Nils Ramhoj och hans arbete med far- och son relationen. Inspelningen har gjorts med stöd av Statens Kulturråd och utfördes av filmarna Patrik Gunnar Helin och Leif Eriksson, vid Filmbolaget Peter Arnbert AB.

På www.nhkf.se finns även ett filmat samtal mellan konstkritikerna Dennis Dahlqvist, SVT och Sara Arvidsson, GP med moderator Lars Sewillius Berg. Samtalet rör sig om ”Kultur kan rädda liv?” Lyssna och begrunda.

Meddela ansvarig för distriktets hemsida om er konstförening har något ni vill publicera.

Tjolöholms slott, i Kungsbacka kommun. Nordens främsta Arts and Crafts-anläggning, ritat av arkitekten Lars Israel Wahlman. Slottet stod klart 1904 och den välbevarade inredningen bjuder på en världsunik interiör från varuhuset Liberty i London. Under Konstens vecka, v40 2023, med vernissage den 30 sept kl 13.00 kommer Norra Hallands Konstförening att visa Malin Bobeck Tadaas meditativa textila ljuskonstverk i Tjolöholms Slottskyrka och sedan äter vi lite pepparrotsoppa i Storstugan.
Hallands Konstmuseum, på Tollsgatan i Halmstad. Det ligger intill Norre Katts park i centrala Halmstad. Huvudentrén är vänd mot staden och parkområdet intill Nissan. Svea Larssons donationsfond gör det möjligt att kontinuerligt förvärva konst och konsthantverk med halländsk anknytning. Hallands Konstmuseum är Hallands regionala museum. Här visas förutom museets egna verk även utställningar av samtidskonst. Deras trevliga café är också värt ett besök!
Rian Designmuseum, Skepparesträtet, Falkenberg. Du finner muséet nedströms Tullbron, vid Ätran. Upplev nyskapande design och folkkär formgivning, nationell och internationell design. Fika i kaféet med utsikt över ån Ätran och bläddra i fräscha internationella designtidskrifter. Museets chef Love Jönsson har framgångsrikt lyft fram tidiga kvinnliga keramiker, vilka inte ägnats den uppmärksamhet det borde ha fått. Love Jönssons arbete har resulterat i ett antal böcker om dessa beundransvärde tidiga kvinnliga keramiker. T ex Love Jönsson och Susanne G. Langenskiölds bok: Handen och känslan. Lillemor Mannerheims liv och konstnärskap. m fl.
I ett landskap som Halland är det inte bara intressant att visa vad som finns i städerna utan även ge en inblick i vad som händer i dess omgivning, dvs i dess landsbygd. Genom intervjuer med bl.a. arkitekter, forskare och andra eldsjälar lyfter denna bok frågor som rör bostadsutveckling och gestaltade livsmiljöer på landsbygder. Intervjuerna är sammanställda av Angelica Åkerman som också ramar in med historiska och teoretiska perspektiv.