Kontakt

Nedan redovisas distriktets styrelse, valnämnd och revisorer. Telefonnr och epost anges endast för ordf och sekr.
 • Ellen Hyttsten
  Ordförande
  Tel. 070-3197699

 • Margareta Vestman Grundström
  Sekreterare
  Tel. 070-6030822

 • Örjan Eriksson
  Kassör (adjungerad)

 • Charlotte Ullberg
  Ledamot

 • Lennart Nilsson
  Ledamot

 • Anders Frank
  Ledamot

 • Erica Jonsson
  Suppleant

 • Katharina Lidmark
  Suppleant

 • Marlen Ljusberg
  Valnämnd sammankallande

 • Görel Åsbo-Stephansson
  Valnämnd

 • Gunilla Österman
  Valnämnd

 • Ola Lanner
  Revisor

 • Arne Nilsson
  Revisor

 • Gunnar Hultin
  Revisorsuppleant

 • Eva Staffansson
  Ledamot