Kontakt

Distriktsstyrelsen valdes onsdagen den 2 mars 2024.
  • Dan Nilsson
    Ordförande

  • Mario Rojas


  • Pia Kjellerstedt
    Sekreterare

  • Justina Muleviciene


  • Maggie Elkhouri