Kontakt

Distriktsstyrelsen valdes onsdagen den 27 juli 2021.
 • Dan Nilsson
  Ordförande

 • Marcus Gyllborg
  Kassör

 • Pia Kjellerstedt
  Sekreterare

 • Lennart Alves


 • Douglas Wiberg


 • Maggie Elkhouri