Om

I Kalmardistriktet finns 30 konstföreningar (18 allmänna och 12 arbetsplatsföreningar) anslutna till Sveriges Konstföreningar (december 2011).

Distriktet är i första hand en mötesplats för föreningarna, med ambitionen att stimulera till ökat samarbete mellan föreningarna. Vi arrangerar årliga studiedagar, och vill samordna studieresor till intressanta konstutställningar inom och utom länet, erbjuda hjälp med samarrangemang av olika slag m.m.

Årsmötet hålls normalt under april månad, då du har din stadgeenliga rätt att påverka distriktets verksamhet. Naturligtvis är du välkommen att när som helst under året kontakta distriktsstyrelsen för att ställa frågor, lämna synpunkter på vårt arbete eller förslag om verksamheten.

Tidigare verksamhet
2017-04-08 Årsmöte i Nybro på Pukeberg
2016-04-16 Årsmöte i Kalmar på Kalmar Konstmuseum
2015-04-11 Årsmöte i Torsås.
2014-09-13 Studiedag på Himmelsberga museum och konsthall
2014-04-05 Årsmöte i Gamleby. Kallelse finns i dokumentarkivet
2014-02-08 Studiedag  i Oskarshamn om distriktets framtida verksamhet
2013-10-26 Studiedag med Kalli Klement om utveckling av föreningarnas verksamheter, Kalmar konstmuseum
2013-04-13 Årsmöte i Oskarshamn. Kallelse finns i dokumentarkivet
2013-03-09 Studiedag på Ölands Folkhögskola om Foto och videokonst
2012-11-24 Inspirationsdag i Boda ”I Glasets Tecken”
2012-10-13 Inspirationsdag om ”utställningsarrangemang” på konstnärskollektivet Lindö
2012-09-06 Oskarshamn och Emmabodabygdens konstförening har beviljats stimulansbidrag
2012-05-10–13 Konstresa till Polen i samarbete med Blekingedistriktet och ArtLine
2012-04-21 Årsmöte i Borgholm, alla handlingar finns i dokumentarkivet högst upp på sidan
2011-11-26 studiedag i samband med vernissage av årets Sydosten-utställning
2011-09-10 inspirationsträff om medlemsrekrytering
2011-04-16 årsmöte och studiedag i Åfors
2011-02-27 studiedag/workshop i Oskarshamn
2010-09-25 studiedag “Vår relation till konst” i Kalmar m.fl. platser
2010-04-14 årsmöte och studiedag i Mönsterås
2010-03-13 studiedag “Metoder och teorier för bildanalys”
2009-10-03 studiedag “Om konsten att se på konst”, Kalmar
2009-04-25 årsmöte och studiedag, Kalmar. Protokoll med bilagor kan laddas ned från denna webbplats, klicka på knappen Dokument ovan till vänster.
2009-03-07 studiedag om att tolka bilder, Kalmar konstmuseum
2008-11-08 studiedag ” Textila bilder”, Virserum
2008-09-06 konstresa till Skåne
2008-05-17 studiedag på nya Kalmar Konstmuseet (invigning 10/5)
2008-04-05–06 årsmöte och studiedagar i Vimmerby
2008-02-16 studiedag om inköp och hängning av konst, Kalmar konstmuseum
2007-11-17 studiedag i samband med Sydosten, Kalmar konstmuseum, samt förhandstitt på bygget
2007-08-25 studiedag i Högsby: “Mellan realitet och sagoland”
2007-04-21–22 årsmöte och studiedagar i Oskarshamn
2006-12-09 besök på Designarkivet, Pukeberg samt visning av Sydosten
2006-10-28 studiedag om videokonst, Gamleby folkhögskola
2006-04-22–23 årsmöte och studiedag, Söderåkra och Bergkvara