Kontakt

Styrelsen har efter årsmötet 30 maj, 2020 konstituerat sig enligt följande:
 • Karin Westergren, Kiruna
  Ordförande
  Tel. 070-571 18 48

 • Gunilla Kangas, Kiruna
  Vice ordförande

 • Lena Gustavsson, Piteå
  Sekreterare
  Tel. 070-545 31 72

 • Mia Molin, Boden
  ledamot

 • Leif Häggbo, Övertorneå
  Ledamot

 • Yang Sook Koh, Kiruna
  Ersättare

 • Lena Andersson, Luleå
  Ersättare