Om

Sveriges Konstföreningar, Norrbotten har 22 medlemsföreningar, femton allmänna konstföreningar, varav fyra konstnärsdrivna och sex arbetsplatskonstföreningar. Stort län men ändå nära till varandra.

Genom konstföreningarnas aktiviteter får du, tillsammans med andra, ta del av konstutställningar, föreläsningar, workshops, samtal - du får ta del av KONSTBILDNING

2018 års kauppistipendiat Leyun Wangs vernissage, Kiruna Konstgille

Sveriges Konstföreningar, Norrbotten erhåller verksamhetsbidrag från Region Norrbotten och samverkar med konstaktörer i länet som Resurscentrum för konst, Norrbotten, regionens konstkonsulent, Sunderby konstskola, Havremagasinet, Norrbottens museum och bildlärare på länets Estetprogram Bild och formgivning.