Om

Sveriges Konstföreningar, Norrbotten har 25 medlemsföreningar, 13 allmänna konstföreningar, sex konstnärsdrivna och sex arbetsplatskonstföreningar. Stort län, ändå nära till varandra.

Genom konstföreningarnas aktiviteter får du, tillsammans med andra, ta del av konstutställningar, föreläsningar, workshops, samtal - du får ta del av KONSTBILDNING

Från vernissagen med 2018 års kauppistipendiat Leyun Wangs vernissage, Kiruna Konstgille.

Sveriges Konstföreningar, Norrbotten erhåller verksamhetsbidrag från Region Norrbotten och samverkar med konstaktörer i länet som Resurscentrum för konst, Norrbotten, regionens konstkonsulent, Sunderby konstskola, Havremagasinet, Norrbottens museum och bildlärare på länets Estetprogram Bild och formgivning.

Sommaren 2022 fick distrikt och konstföreningar möjlighet att presentera sin verksamhet i Regiohuset i Luleå