Om

Distriktet består av 34 medlemsföreningar, varav 21 är arbetsplatsföreningar. Under rubriken Medlemmar i kan du se vilka de är.

Distriktets mål är

  • Att öka kunskapen och intresset för konstens betydelse hos våra medlemmar.
  • Att aktivt stödja och stimulera föreningarna i deras kommunikation med medlemmarna.
  • Att vara en samlingsplats för främjandet av konstbildande verksamhet