Välkommen till Skånedistriktets årsstämma, lördag 25 mars 2023

Välkommen till Skånedistriktets årsstämma, lördag 25 mars 2023 kl. 10:00 vid Ystad konstmuseum.

Datum: lördag 25 mars 2023

Tid: 9:30- ca 17

Plats: Hörssalen, Ystad konstmuseum, Sankt Knuts torg, Ystad.

Schema för dagen

9:30 Kaffe och fralla

10:00   Distriktsstämma

ca 10:45   Om vävda rum- Linnéa Jahn från Sveriges konstföreningar berättar om projektet.

12:00   Lunch – plats meddelas senare, se anmälan nedan.

ca 13:30   Guidad visning av konstmuseets basutställning och av Ida Perssons separatutställning.

ca 14:45   Distriktets aktuella aktiviteter (studieresor till Bornholm och Köpenhamn), Konstföreningarnas dag, en konstvandring i Lund och en studiecirkel om Skånska konstnärer).

ca 15:10   Frukt och dryck samt konstbyte av era konstföreningars inköpta konst.

ca 16:00   För dig som vill stanna lite till: Vi fikar på stan och guidas runt av Lars Carmén, ordförande för Ystad konstförening, för att upptäcka den offentliga konsten kring Konstmuseet.

Anmäl dig senast 18 mars 2023 till skane@sverigeskonstforeningar.nu. Ange specialkost och eventuella allergier. För dig som deltager i årsstämmans gemensamma lunch är kostnaden för lunchen 100 kr (subvensionerad med ca hälften) vilket sätts in på plusgiro: 41 59 31 – 5  senast 18 mars 2023.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars 2023. Motioner skickas till skane@sverigeskonstforeningar.nu.

Ta del av distriktets stadgar här.

Ta del av distriktets verksamhetsberättelse för 2022 här.

Ta del av dagordningen för stämman här.

Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. På så sätt missar du inga inbjudningar till medlemsträffar med seminarier, föreläsningar och konstupplevelser. Sprid länken i din konstförening.