Välkommen till Skånedistriktets årsstämma tillika Konstförenignarnas dag lördag 6 april 2024

Hjärtligt välkommen till årets distriktsstämma tillika Konstföreningarnas dag 2024

Plats:  Kristianstads konsthall, Östra Storgatan 27b

Datum och tid:  Lördag 6 april 2024 kl. 9:45 – ca 16

 

Ta del av distriktets stadgar här.

Ta del av distriktets verksamhetsberättelse för 2023 här.

Ta del av dagordningen för stämman här.

Ta del av programmet för den 6 april inlusive Konstföreningarnas dag här.

 

Avgift för hela dagen 125 kr inklusive kaffe och förfriskningar

Anmälan:  Genom inbetalning på plusgiro 41 59 31 – 5 senast 4 april 2024.

 Glöm inte att skriva ditt namn och medlemsförening.

 

 

Preliminärt program för dagen

Kl. 9:45    Samling utanför Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Det bjuds på fika.

Kl. 10:00  En guidad visning av Heliga Trefaldighetskyrkan.

Kl. 11:00  Årsstämma i Kristianstad konsthall.

Kl. 11:30  Inför årsstämman och Skånedistriktets 50-årsjubileum 2025

Kl. 12:00    Vi har reserverat bord på restaurang Smaca, Lilla Torg, Kristianstad.

Kl. 13:15    Gertrud Sandqvist, tidigare professor vid konsthögskolan i Malmö och ordförande för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har ordet.

Kl. 14:00    Tomas Kjellgren, före detta konsthallschef för Kristianstad Konsthall, kåserar kring konsten
utifrån sina erfarenheter.

Kl. 14:45  Marika Reuterswärd, konsthallschef för Kristianstad Konsthall, presenterar några verk ur samlingen.

Kl. 15:30  Konstbyte och avslutning

Under eftermiddagen kommer det att finnas tid till byte av konst så ta med din förenings överblivna lotterivinster.

 

Väl mött

Styrelsen för Skånedistriktet

Genom Bo Polsten och Linda Jarlskog

Sista datum för motioner är 15 mars 2024. Skicka motioner till skane@sverigeskonstforeningar.nu