Våra ambitioner är att informera styrelserna i de olika konstföreningarna om konstevenemang i distrikt Värmland samt att bjuda in till studiedagar, föredrag, konstvisningar, ateljébesök och konstresor.

Håll också utkik efter gemensamma resor till intressanta utställningar och muséer i Sverige och utomlands. Vi vill på denna sida samla evenemang på olika orter, så att föreningarna lättare kan planera sina resor. Det är endast genom att se, höra och läsa så mycket som möjligt om konst av god kvalité och i alla tekniker som vi kan utvecklas i vår egen konstuppfattning och därmed påverka konstföreningsarbetet i intresseväckande riktning.Håll kontakt med närbelägna konstföreningar för samåkning i våra stora värmländska dalgångar och tvärs över bergen – från t ex Filipstad, Kristinehamn, Ekshärad, Munkfors, Torsby, Sunne, Årjäng, Arvika, Säffle, Grums m.fl. går ofta bilturer. –

I dag har vi också en välbesökt Facebook-sida där vi i styrelsen lägger upp bilder, men ni kan också göra det under inlägg. Det ett bra tillägg för att marknadsföra era föreningar och utställningar.  Vi följer GDPR- lagen och ev. olämpliga bilder  plockas bort, men fråga om det är ok att ta bilder.

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Sveriges-Konstf%C3%B6reningar-V%C3%A4rmland-1638213996394592/

Skicka tips, frågor och förslag samt informera om kommande utställningar eller annat intressant inom konstvärlden till

Stefan Norén, stefan.ps.noren@gmail.com  eller 070-2602121

eller

Maud Sandström, maudsandstrom@outlook.com 0730 218023