Om

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Inom Västernorrlands distrikt finns 13 föreningar anslutna till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. I distriktet är vi en samverkansorganisation för konstföreningar i Västernorrland och vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse genom att anordna utbildning, föreläsningar, utställningar etc.

Program

Samarbetspartners