Om

Inom Västernorrlands distrikt finns 10 föreningar anslutna till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR.

I distriktet är vi en samverkansorganisation för konstföreningar i Västernorrland och vi verkar för kunskapen om konst och konstens betydelse genom att anordna utbildning, föreläsningar, utställningar etc.

Kramfors konstförening
I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort.  Många konstnärer har verkat och verkar idag i vårt område. Kramfors konstförening bildades efter krigsslutet 1945.  Vi är ca 150 medlemmar i vår förening och varje år arrangerar vi 4-5 st utställningar, konstresor och utbildningar.

Ljungandalens konstförening
Välkommen till Ljungandalens konstförening! Vi har bland annat utställningar i Konsthallen vid Ånge Centralbibliotek.

Matfors konstförening
Matfors konstförening bildades 1973 och är en ideell förening. Vi har en utställningslokal i anslutning till Matfors bibliotek där vi arrangerar utställningar med företrädelsevis konstnärer med lokal anknytning. Du kan besöka utställningen under bibliotekets ordinarie öppettider.

Sundsvalls konstförening
Välkommen att stödja den svenska samtidskonsten genom ett medlemskap i Sundsvalls konstförening, grundad 1935. Ett medlemskap är utöver möjligheten att stifta bekantskap med konst, konstnärer och konstnärskap – både i utställningar i galleriet och på vandringsutställningar – också en chans att vinna konst i det stora årliga konstlotteriet. 

Härnösands konstförening
Härnösands Konstförening arrangerar fyra utställningar per år på Härnösands konsthall. Utöver detta anordnas visningar, konstsamtal och filmvisningar. Alla konstvänner är välkomna till våra aktiviteter.

Sollefteå konstförening
Sollefteå Konstförening bildades 1936. Syftet var att väcka ett konstintresse och fördjupa förståelsen för konsten samt att verka för dess skönhets och kulturvärden. Föreningen har från start ordnat utställningar samt gjort inköp av konst som finns bland annat i våra skolor. Den årliga konstrundan i Sollefteå med omnejd lockar många besökare och utställare.

MoDo konstklubb
Runt milleniumskiftet upphörde MoDo som företag att existera, men MoDo konstklubb levde vidare. Tidigare hade medlemmarna sitt ursprung från gamla före detta Modo-företag. Men idag välkomnar vi vem som helst som anser sig vara en ”Nolaskogsare”, det vill säga att man bor eller någon gång har bott i Örnsköldsvik.

Nordingrå konstby konstförening

Nordingrå är en av Höga Kustens vackraste kulturplatser. En halvö till vilken konstnärer sökt sig och arbetat sedan början av 1900-talet. Nordingrå Konstby bygger vidare på denna konstnärstradition. Ett kluster av konstnärer, hantverkare och kulturentreprenörer som tillsammans utvecklar Nordingrå som hållbar plats att verka inom konst.

Småbyarnas Kultur & Miljöförening
Vi arbetar med att sprida kvalitativ konst/kultur till områden långt utanför konst och kultur institutionernas vanliga spridningsområde. Vi verkar för ett hållbart samhälle, jämlikhet och inkludering samt allas rätt till konst och kultur. Föreningen verkar genom projekt, event, fortbildning och konstpedagogiska aktiviteter både fysiskt och digitalt.

Konstklubben Paletten (Valmet AB)
Föreningens namn är Konstklubben Paletten och är en ideell förening med uppgift att bland de anställda i Valmet AB, Sundsvall, väcka, underhålla och sprida intresset för konst, samt att för inkomna medlemsavgifter inköpa och utlotta konst. 

Nordingrå Konstrunda (konstnärsförening)
Nordingrå Konstrunda är en ideell förening. Medlemmar är de konstnärer och konsthantverkare som ställer ut på konstrundan. Medlemmarna kan därför variera från år till år.

Sundsvalls kommunanställdas konstklubb SKAKK
Alla medarbetare i kommunkoncernen kan välja att gå med i Sundsvalls kommunanställdas konstklubb (SKAKK). När du går i pension kan du stanna kvar som medlem.