Kontakt

Kontakta oss via E-post: vastmanland@sverigeskonstforeningar.nu
 • Elsa-Lill Norberg Strolz
  Ordförande

 • Ann-Karin Hermansson
  Viceordförande

 • Tanja Hyving
  Kassör

 • Johnny Molton
  KRO representant

 • Lena Andersson
  Sekreterare

 • Wicken von Post
  Styrelsemedlem

 • Inge Larsson
  Ersättare

 • Anna Kari Norberg
  Ersättare

 • Jan Rofelt
  Revisor

 • Ingvar Fundin
  Revisorsersättare

 • Anders Nyhlen
  Valberedning

 • Lenney Osbeck
  Valberedning