Filosofiska samtal om konst på Zoom

Filosofisk praktiker och konstpedagog Adam Wallenberg tillsammans med konstnär och curator Kalle Brolin introducerar tre videokonstverk och ger förslag på olika sätt att både tänka och samtala om dem.

Samtalet  äger rum på Zoom och är delagande är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här.