Informationsmöten om hemsida för konstföreningar

I september arrangerar vi två nya informationsmöten där vi berättar om hur ni kan skaffa en hemsida och går igenom vilka funktioner som finns och hur du administrerar er hemsida.