Konstföreläsning i samarbete med tidskriften Konstperspektiv